Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Библиотека

Поредица "Наръчник за читалища"

Листовки

Проекти

     - Съвместна фотоизложба "Поколения" BG и ЕN
     - Листовка фотоизложба "Поколения" BG и EN
     - Листовка проект "Фестивал на поколенията" BG, ЕN и TR
     - Плакат "Фестивал на поколенията - Люлебургас" TR
     - Плакат "Фестивал на поколенията - Бургас" BG , EN
     - Програма "Фестивал на поколенията - Бургас" BG и ЕN
     - "Знание за поколенията" - Родови истории от трансграничния регион" BG, ЕN и TR
     - "Речник на поколенията" BG и TR

     - Видео запис на "Фестивал на поколенията" - поглед от Турция BG и TR

     - Видео запис на "Фестивал на поколенията" - поглед от България BG и TR

"Зелени дни 2013"

Доклади, проучвания и анализи