Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Втора кръгла маса "Човешки права, антидискриминация и междукултурен диалог" (София, България)

Петък, 20 Май 2016

Събитието се реализира в рамките на проект „Отключи богатствата", имащ за цел осъществяването на трансфер на знание и опит от България към гражданското общество на Турция, относно политическите критерии на ЕС особено в частта за стабилност на институциите, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, човешките права и закрилата на малцинствата. Кръглата маса е част от поредица събития насочени, към опознаването и прилагането на антидискриминационни практики, зачитане на основни човешки права и постигането на градивен диалог основан на културно, верско и религиозно многообразие.

Назад