Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Заключителна конференция "Отключи богатствата" (Бурса, Турция)

Петък, 27 Май 2016

Заключително събитие на проекта "Отключи богатствата", което ще се проведе в Бурса, Турция. Конференцията ще постави въпроси, свързани с човешките права, антидискриминацията и междукултурния диалог, но така също ще резюмира постигнатите резултати в хода на изпълнение на проекта и в резултат на установеното сътрудничество.

Назад