Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Хорото на нашенеца – без начало и без край", НЧ "Св.Св. Кирил и Методий –1914", гр. Баня

Създаването на фолклорен клуб "Тракийка" от девойки и млади жени на възраст от 18 до 45 г. бе с цел тяхното активно включване в обществения живот на гр. Баня. Наред с разучаването и усвояването на танците от фолклорното богатство на 6-те етнографски области на България, те се запознаха и с местните традиции, песни, танци и легенди на гр. Баня, които ще предадат на своите деца и внуци. Ползите за младите хора се изразяват в осмисляне на свободното време, формиране на критерии за възприемане на танцовото изкуство, фитнес занимания, създаване на междуличностни контакти и не на последно място популяризиране на читалището из страната и извън нейните предели. Много млади хора, които работят в САЩ, Англия, Испания, Гърция и на други места по света се радват на изпълненията на своите приятели и роднини от гр.Баня, качени в интернет.

Инициативата се реализира със средства и ресурси от общността.