Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Концерт-спектакъл “Хайдат, брайкя, да се пребереми", НЧ "Съединение-1923", с. Бърдарски геран

Реализацията на художествена продукция - концерт-спектакъл, който да представя историята, традициите, културата и фолклора на банатските българи от НЧ "Съединение-1923", с.Бърдарски геран е свързана с желанието за възстановяване на забравени фолклорни ценности, популяризиране на традициите и обичаите на банатските българи. Банатските българи в България са уникална етнографска група, запазила традициите и културата на преселилите се в Австро-Унгария българи католици след погрома на Чипровското въстание през 1688 г. След Освобождението на България през 1878 г. започва завръщане в старата родина и в края на XIX век се създават пет села в Северна България, населени с банатски българи. Художественият продукт бе изготвен с подкрепата на спонсори от самата общност, които бяха мотивирани да подпомогнат събитието във всяко от населените места. Ползи за банатските общности и техните потомци има не само в петте села в България, но също така и в селищата с компактно население от тази общност в Румъния и две селища в Сърбия.

Инициативата се реализира със средства и ресурси от общността.