Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Старите хора имат нужда от помощ", НЧ "Съзнание – 1927", с. Долни Вадин, общ. Оряхово

Читалището партнира на СПОФ "Читалища", гр. Плевен при изпълнение на проекта на територията на с. Долни Вадин като идеята е да се развие местния капацитет и човешки потенциал в селските общности, чрез читалищата в полза на старите хора посредством предоставяне на социалните услуги - "Социален асистент" и "Домашен помощник". Особено ценно бе ангажирането на хора от третата възраст, които да подкрепят като асистенти и помощници свои връстници. Провокирана бе гражданската и личностна активност на възрастните хорав общността, което показа, че те са не само обект на обществена загриженост, но също така са и ценен човешки ресурс за повишаване качеството на живот на всички в общността. Общо в селата Долни и Горни Вадин бяха обслужени 40 самотни възрастни хора - над 65 годишна възраст, които получиха ежедневни грижи, внимание и добри думи. 86,57 % от участниците в инициативата са хора от третата възраст. Проектът допринесе за намаляване броя на хората, настанявани в специализирани институции.

Инициативата се реализира с подкрепата на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в партньорство с Плевенски обществен фонд "Читалища".