Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Читалището – мост към училище", НЧ "Напредък 1869", гр. Горна Оряховица

В рамките на проекта бяха създадени условия за физическото, интелектуално, артистично и личностно развитие на 328 ученици на възраст от 7 до 14 години от две училища партньори, като се разнообразиха извънкласните и извънучилищните дейности на територията на Горна Оряховица. Организира се свободното време на участниците чрез функциониране на школи в областта на театрално-изразителните и изобразителни, песенни, балетни, танцови и фолклорни изкуства, както и екологично образование. Ползата за участниците бе изграждане на толерантност и уважение към околните, поощряване на техния талант и ранното професионално ориентиране и развиване на набор от личностни умения - изразяване, общуване с публика, комуникативни умения. Приобщени бяха и родителите към заниманията и интересите на своите деца.

Проектът се изпълни по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, финансиран от Европейския социален фонд и Република България и се реализира от Народно читалище "Напредък 1869", Г. Оряховица в партньорство с: ОУ "Иван Вазов" и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий".