Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Щастлива пролет в моята сребърна есен", НЧ "Херион – 1926", с. Горталово, общ. Плевен

Създаването на Център за обслужване на възрастни хора предостави на преобладаващата част от хората в селото място, където да общуват и да празнуват. Организиран бе курс по компютърна грамотност и използване на интернет за възрастни. Така първоначално обучените шест души продължиха да обучават и разпространяват знания и сред останалите. С подкрепата на читалището, в село, в което дори мобилните телефони нямат покритие, хората от общността установиха връзка и разговарят със своите деца и внуци в чужбина.

Инициативата се реализира с ресурси от общността и подкрепата на фондация "Лале".