Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Подадена ръка", НЧ "Хр. Ботев 27", с. Коиловци , община Плевен

Гражданската инициатива се реализира с цел мобилизиране на местната общност за подобряване качеството на живот на самотните стари хора в селото. Обучените доброволци, освен че помагаха на трудноподвижните хора като им пазаруваха продукти и лекарства, измерваха кръвното им налягане, а при необходимост и нивото на кръвната захар. Създаде се група за самопомощ, като членовете й бяха обучени да прилагат адаптирана арт-терапия, според нуждите и потребностите на хората от третата възраст, както и цикъл от здравословни беседи по теми, посочени от самите ползватели. Програмата "Съседска взаимопомощ", която бе прилагана ефективно снабди със звукова безжична сигнализация 15 самотноживеещи стари хора в периферията на селото. На хората бяха раздадени сигнални устройства, които ги свързваха със съседите им, които своевременно реагират.

Инициативата е реализирана с ресурси от общността и в партньорство със СПОФ "Читалища", гр. Плевен.