Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Едно по-различно лято за децата", НЧ „Пробуда – 1928”, с. Малчика

Мотото на проекта, реализиран от НЧ "Пробуда -1928", с.Малчика в партньорство с "КАРИТАС" с.Малчика бе "С игри и забавлиние, всички сме еднакви и сме в настроение". В проектът участваха деца и младежи от селото, младежи от "Каритас" Италия, децата от Дома за деца и младежи с умствени увреждания в с.Згалево, Италия. В продължение на две седмици децата и младежите от България и Италия играха, танцуваха, пяха и се забавляваха заедно, зарадваха самотните възрастните хора в селото с посещения в домовете им и със саморъчно изработени подаръци. Създадоха се нови контакти, а децата имаха възможност за междукултурен диалог и се научиха да бъдат по-толерантни към различията. Деня на доброволеца - 24 юли, бе отбелязан в двора на църквата, където по уникален начин бе представена кампанията "Нулева бедност". Младежите от Италия и от с.Малчика показаха различните лица на бедността чрез снимки на специална стена. Представители на различни организации, които присъстваха на събитието написаха думата, която всеки асоциира с "бедността". Стената бе разрушена и зад нея на друга стена бяха символите на това, което спира нарастващата духовна и материална бедност у човека. Организирана бе и детска олимпиада за децата от с.Малчика и Згалево, Италия.

Инициативата се реализира със средства и ресурси от общността и с подкрепата на "КАРИТАС" с.Малчика.