Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Да съхраним нематериалното наследство на Малко Търново", НЧ "Просвета 1914", гр. Малко Търново

Читалището и гражданите на Малко Търново смятат, че за града е много важно да да събере и съхрани за идните поколения нематериалното си наследство. Странджа разполага с предпоставки да бъде определена като специфична етнокултурна област със съхранените до днес уникални за страната традиции и обичаи, местен бит и говор. По време на работата по инициативата читалището и хората от града се обединиха в едно ползотворно партньорство. Допълнителен принос беше привличането на млади хора, които бяха запознати с историята на дърводелството и килимарството в Малко Търново. Посетени бяха домовете на останалите майстори дърводелци и килимарки, записаха се устните им сведения за тези занаяти, събраха се фотографски и документални архиви и бяха подредени изложби. В читалището се експонираха две постоянни изложби - "Дърводелството - спомени за бъдещето" и "Килимарството - пътуване към миналото". Чрез съхраняването на традициите в занаятите ще се запази жив духа на Странджа.

Инициативата се реализира по програма "Живо наследство 2010" на Фондация работилница за граждански инициативи и дарение от частно лице.