Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Дневен център за хора с увреждания и пенсионери", НЧ „Изгрев – 1929” с. Опанец, общ. Плевен

Читалището предостави свое помещение за създаване на Клуб на хората с увреждания във връзка с постъпила молба от Дружеството на инвалидите в селото. По този начин то откликна на реални проблеми на местната общност като повиши солидарността и доверието на хората за мастото му в изграждането на активни местни общности. Подобриха се социалните контакти на възрастните хора и хората с увреждания в селото, провеждат се информационни беседи по теми, които вълнуват местната общност. Новосформираното пенсионерско дружество през 2010 г. по предложение на читалището също ползва Клуба.

Инициативата се реализира със средства и ресурси от общността.