Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Подкрепа за интеграция", НЧ " Светлина-1939", гр. Поморие

Основната идея на проекта бе да се изгради капацитет за изграждане на политики на различни нива за интеграция, координация и междукултурна компетентност за осъществяване на политиката по интеграция на имигранти от ЕС. Обучени бяха общо 75 представителя на заинтересованите страни на местно ниво по проблемите на имигранти от трети страни. Бе сформиран Консултативен форум- с представители на местната и централна власт, социалните партньори, НПО, бизнеса, академичната общност, медиите и др. заинтересовани страни, като целта бе да се стимулира активното им участие в процеса на интеграция на имигрантите в България, както и да се осигури устойчив диалог с имигрантските групи в региона. Проведени бяха "Месеци на чуждата култура" в Созопол, Бургас и Поморие, в които взеха участие представители на имигрантските общности. Те направиха презентация на: туристическите забележителности на Македония, Сърбия, на бесарабските българи от Молдова, руските имигранти представиха традиционната си кухня, постиженията в изобразителното изкуство, музика, запознаха обществеността с историческите си забележителности, момичета от арменски и украински произход пяха и танцуваха.

Инициативата се реализира по проект BG EIF 2008/ 02-07.01 на Сдружение "Европа и ние".