Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Ден на традиционните продукти село Радилово", НЧ "Зора -1903", с. Радилово

"Ден на традиционните продукти село Радилово" бе фестивал на традиционните продукти, ястия и фолклор, в който участваха селища, чиито територии попадат в ЗЗ "Бесепарски ридове". Всяко селище имаше възможност да представи традиционните си продукти и фолклор. Направена бе демонстрация на традиционното ястие на село Радилово "кешкек", което бе дегустирано от всички присъстващи на фестивала. Събраните рецепти от фестивала бяха издадени в брошура. Провеждането на фестивал на традиционните продукти повиши интереса към селото по отношение на развитие на селски туризъм. Повиши се интереса на хората към развитието на традиционния поминък. Проведеният фестивал се превърна в един уникален празник, не само за селото и общината, но и за целият регион. Заслужено привлече интереса на общината, областта, бизнеса и медиите, което е гарант за бъдещото провеждане на фестивала.

Инициативата се реализира по проект "Да опазим биоразнообразието на пасищата и ливадите с висока природна стойност,чрез подкрепа на местния традиционен поминък, информация и популяризиране на местните традиционни продукти село Радилово" на Сдружение "Европа и ние".