Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

„Спорт срещу стрес”, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1966”, гр. Силистра

Инициативата на читалището за възстановяване и ремонт на съществуваща открита спортна зона „Алея на здравето" има за цел да осигури свободен достъп до спортни съоръжения на жителите на гр. Силистра. Реализирането на тази идея предостави алтернатива на местното население срещу уседналия начин на живот, разтоварване от стреса и подобряване на физическото здраве на хората. Приносът и участието на хората от общността (ученици, родители, граждани) не само доведе до естетизиран облик на спортната зона, но и повиши самосъзнанието на младежите за опазване на градската и природна среда.

Инициативата е подкрепена в рамките на националния конкурс "Избери да спортуваш" на Фондация работилница за граждански инициативи и Еврофутбол.