Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Диалог за европейска политика: “За ново качество на околната среда - зелени зони за отдих и спорт и осмисляне на свободното време на младите хора в район “Искър", Народно младежко читалище „Георги Минчев“ - 2001 г., гр. София

Проектът се реализира съвместно от администрацията на район "Искър", Младежката секция на Сдружение "Дружба-София" и Младежко читалище "Георги Минчев". Амбицията е да се демонстрира и създаде една "добра практика" и модел за обновяване и последваща грижа за зелени младежки зони. Моделът ще провокира и привлече и останалите граждани от район "Искър", както и от други райони на столицата за повече активност и ангажираност с проблемите на жизненото пространство, което обитаваме и ще доведе до повишаване качеството на околната среда в панелните комплекси.

В тази посока форумите предлагат най-удачната форма, при която гражданите и най-вече младите хора освен в дискусии участват и в реализирането на свои собствени инициативи, с които демонстрират гражданска активност и участие. В края на октомври 2010 г. бе oткрита първата Младежка зелена зона в жк "Дружба" - район "Искър", като беше възстановена и облагородена площадката на блокове 516, 517 и 518. Заедно с живеещите в околните блокове се ремонтираха и боядисаха пейките, поставиха се и нови. Площадката бе почистена, а детските и спортни съоръжения - пребоядисани в свежи цветове.

Проектът се осъществява със съдействието на Столична община и Столичен общински съвет по Програма "Европа - граждански проекти и европейски практики, 2010".