Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Кампания за повишаване на информираността, културата и личната отговорност на гражданите от ромската общност, НЧ „Елит – Център за Ромска Култура – 2002", гр. София

Кампанията за повишаване на информираността, културата и личната отговорност на гражданите от ромската общност през 2010 г. включваше: провеждане на културни събития, поетични вечери и беседи. В резултат на кампанията хората от общността придобиха знания и умения в образователната сфера, запознаха се с човешките права, използваха административни и интернет услуги в читалището, ползваха библиотеката. Също така придобиха литературни знания и усвоиха готварски и шивашки умения.

Инициативата се реализира със средства и ресурси от общността.