Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Помогни ми да спортувам", НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1894”, гр. Тополовград

Активното участие на представители на местната общественост, местната власт, неправителственния сектор и бизнеса в рамките на проведени граждански форуми в гр. Тополовград доведе до консенсус за осъществяване на инициативата „Помогни ми да спортувам". Идеята е да се подобрят възможностите за спорт на децата и учениците от гр. Тополовград чрез съвместните усилия на всички заинтересовани. В резултат от реализацията на инициативата бе подобрено състоянието на наличната база за спорт на децата и учениците в гр.Тополовград с оборудване на три бази за спорт в града. След проведена анкета сред 600 деца и ученици се създадоха и оборудваха с пособия пет нови спортни формации: бадминтон, волейбол, шахмат, туристическо ориентиране, тенис на корт. Проведен бе Ден на детския и ученически спорт и бе създаден Обществен съвет по спорта.

Инициативата бе подкрепена по проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България" на сдружение Платформа "АГОРА".