Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс АГОРА 2013

Конкурс АГОРА стартира петото си издание за най-успешна инициатива за общностно развитие, реализирана от читалище с нов регламент . Конкурсното жури ще излъчи 5 финалиста измежду кандидатстващите инициативи в пет категории за развитие на местните общности в областите: „Общност в развитие"; „Солидарност и хуманност"; „Изкуство и култура за развитие"; „Перспективи за израстване"; „Най-продуктивно партньорство". Победителят в конкурса ше бъде избран измежду тях с прекия вот на аудиторията по време на официалната церемония, която ще се проведе на 14 март 2014 г.

Конкурсът ще отличи читалища, които с участието на гражданите са подпомогнали развитието на своите общности, мотивирали са местните хора за решаване на общностни проблеми, подкрепа на каузи, социални иновации, благотворителност, доброволчество.. Това са онези читалища, изпълняващи изначалната си роля на обединителен център на местните хора, активни и иновативно мислещи.

Събитието се организира от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация «Чарлз Стюарт Мот», в партньорство с Комуникационна агенция PRoWay, Университетското издателство „Св. Климент Охридски", Хотел „Рамада София", и с медийната подкрепа на Българското Национално Радио, dir.bg, и ngobg.info (информационен портал за НПО в България).

За трета поредна година в рамките на Конкурс АГОРА Министерството на културата ще отличи читалище - участник в конкурса със специална грамота за "Принос в развитието на читалищното дело".

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, реализирали самостоятелно или в партньорство проекти, кампании или инициативи за развитие на своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат постигнат през 2013 г., независимо че може да е започнала и в предходна година. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като сред финалистите може да бъде само едно от тях.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА КАНДИДАТУРАТА

Кандидатстващите читалища трябва да представят инициативата си във формуляр, който може да изтеглите от ТУК .

Кандидатурата съдържа:

 • Информация за кандидатстващото читалище - име, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.
 • Информация за инициативата, включваща: име и кратко описание на инициативата, ползите за общността и как читалището, местните хора и партньори са участвали в нея (до 2 500 знака с интервали).
 • Снимки с добро качество с кратък пояснителен текст, илюстриращи инициативата (3 броя, с размер не по-малък от 1275 х 1754). Ще се приемат снимки само в електронен формат.

 

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН ПОБЕДИТЕЛЯТ В КОНКУРСА

Победителят в Конкурс АГОРА ще се излъчи на два етапа:

Първи етап: Оценка на качествата на подадените кандидатури от конкурсно жури.
Журито на Конкурс АГОРА 2013 се състои от 10 души, специалисти в сферата на общностното развитие, гражданския сектор и читалищата.

Членовете на журито се запознават и оценяват всички подадени кандидатури за участие в Конкурс АГОРА 2013. Оценката се извършва в оценителска карта съобразно следните предварително зададени критерии за оценка: Степен на участие и активност на местната общност; Въздействие и ползи за общността; Оригиналност на подходите; Приложимост и адаптивност сред читалищната мрежа. Всеки критерий се оценява по скала от 0 до 5 (най-висока оценка - 5; най- ниска - 0).

Членовете на журито ще излъчат 5 (пет) финалиста измежду всички кандидатстващи инициативи в пет категории за развитие на местните общности в областите:

 • „Общност в развитие";
 • „Солидарност и хуманност";
 • „Изкуство и култура за развитие";
 • „Перспективи за израстване";
 • „Най-продуктивно партньорство".

Всеки член трябва да определи своите 5 номинации в петте категории на основата на оценките си. В хода на работата си журито следи сред излъчените предложения да няма дублиране на кандидатури от едно читалище.

Журито си запазва правото да не излъчи финалист в случай, че не постъпят достатъчно качествени предложения в някоя от категориите.

Оценките ще бъдат разгледани на заседание на конкурсното жури за избор на финалисти. Изборът на 5-те финалиста ще се извърши с консенсус от всички членове.

Представителят на Министерството на културата - член на журито има допълнителния ангажимент да определи участника в конкурса, носител на специалната грамота на Министерството на културата за „Принос в развитието на читалищното дело", съгласувано с МК.

Инициативите на финалистите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Платформа АГОРА, на сайта на Конкурс АГОРА, на фен страницата на конкурса във Facebook, както и в Информационния портал за неправителствените организации в България ngobg.info.

 

Втори етап: Избор на победител в Конкурс АГОРА 2013.

Победителят в конкурса ще бъде излъчен по време на официална церемония. 5-те финалиста в посочените категории ще представят своите инициативи пред аудиторията. Изборът на победителя в конкурса ще стане по време на церемонията с вота на публиката, който ще определи победителя в Конкурс АГОРА за 2013 година.

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Победителят в Конкурс АГОРА 2013 ще получи наградната пластика на Конкурс АГОРА, изработена от скулптора Марияна Кушева. Наградната пластика се предоставя от сдружение „Платформа АГОРА".

Петте финалиста, излъчени от журито в следните категории:

 • „Общност в развитие";
 • "Солидарност и хуманност";
 • „Изкуство и култура за развитие";
 • „Перспективи за израстване";
 • „Най-продуктивно партньорство".

ще получат специални отличия - плакет Конкурс АГОРА 2013, сертификат, парични и материални награди, предоставени от Платформа АГОРА и партньорите на конкурса.

Читалище - участник в конкурса ще стане носител на специалната грамота на Министерството на културата за „Принос в развитието на читалищното дело".

 

КАК МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ

За участие е необходимо да изпратите попълнен формуляр на електронен адрес office@agora-bg.org. Кандидатури, изпратени на хартиен носител, по пощата, или с куриер, няма да бъдат разглеждани!
Въпроси във връзка с конкурса се изпращат само в електронен формат на office@agora-bg.org до 15 февруари 2014 г.

Краен срок за подаване на кандидатури - 23 февруари 2014 г.

 

 

С подкрепата на:

 

Фондация
"Чарлз Стюърт Мот"
 
Комуникационна агенция PRoWay
Комуникационна
агенция PRoWay
 
Университетско издателство "Св. св. Климент Охридски"
Университетско издателство
"Св. св. Климент Охридски"
 
Рамада Хотел София

Рамада Хотел София

 

 

С медийната подкрепа на:

 
БНР
 
NGOBG.info