Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Кандидатури за Конкурс АГОРА 2011

Фестивал „Банатски вкусотии - традициите на моето село", НЧ „Петър Парчевич - 1927", с. Асеново, общ. Никопол

Фестивал „Банатски вкусотии - традициите на моето село", НЧ „Петър Парчевич - 1927", с. Асеново, общ. НикополСлед поредица обсъждания в читалището с представители на местната общност се стигна до идеята за провеждане на фестивал, на който да бъдат представени традиционни банатски кулинарни специалитети и местен автентичен фолклор. Желанието бе да се активира и мобилизира местната общност за запазване и съхраняване на традициите и фолклора, да се търсят нови форми на изяви в полза на хората. Включиха се не само местни хора, но и живеещи в различни краища на България потомци на асеновчани. Програмата включваше както изяви на сцена на повече от 300 участника, така и демонстрации на живо за приготвяне на традиционни тестени банатски изделия. Измесени бяха повече от 200 кг. брашно, над 15 кг. мас и 15 литра олио, предоставени от местни хора и дарители. Над 120 ястия бяха представени на щандовете по време на дегустацията на храни и демонстрации с конкурсен характер, където Комисия с Председател, Иван Звездев излъчи и награди победителите. Освен представяне на всички 14 селища от общината, в събитието взеха участие с експонати и колективи от Чипровци, Бърдарски геран, Гостиля, Ореш, Ясен, Камено, Бургаско, а също и от Унгария и Румъния.
Част от атракциите на фестивала бе възстановяване на момент от сватбен обичай на банатската общност „Прощаване на булката в бащината къща", който можеше да се наблюдава на живо в една от къщите на селото. В рамките на фестивала се проведоха и художествени ателиета с демонстрации и изложба на скулптора проф. Кирил Мескин. Отворени за посещения бяха стара банатска къща и етнографската сбирка в
сградата на читалището. В късният следобед имаше и творчески ателиета с църковни песнопения в храма и разучаване на банатски песни и танци в сградата на читалището.

Фестивалът се реализира в рамките на проект на Платформа АГОРА "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", финансиран от Фондация "Америка за България" и бе подкрепен от кмество Асеново, община Никопол, „МИГ Никопол - Заедно можем", от читалищата в общината, от банатската общност в страната и най-вече от местната общност.

 

„Банатска сватба в село Асеново", НЧ „Петър Парчевич - 1927", с. Асеново, общ. Никопол

„Банатска сватба в село Асеново", НЧ „Петър Парчевич - 1927", с. Асеново, общ. НикополЗа запазване и предаване на бъдещите поколения на обредните дейности свързани с най-светлия празник - женитбата бе инициирано заснемане на DVD и издаване на книга за „Банатска сватба в село Асеново". Това е четвъртата книга за банатската общност, населяваща с. Асеново. Второто участие на читалището в програма „Живо наследство - 2011" продължаващи инициативи на ФРГИ има за цел да продължи живота на стигналите до наше време обредни дейности, свързани с предсватбения, сватбения и следсватбен период. Младите участници изследваха и записаха всички моменти от подготовката на сватбата и участваха като актьори в пресъздаването на една наистина запомняща се сватба. Възрастните жители отвориха своите къщи и помогнаха за възстановка на автентичната обстановка, предоставяйки покъщнина и ценни съвети. Какво по-хубаво от това да видиш и чуеш представянето на идеята и отзвука от нея в печатните и електронни медии, в интернет страниците на общината, на сайта на Сдружението на банатските българи и между колеги от цялата страна.

Инициативата се реализира по програма „Живо наследство - 2011" продължаващи инициативи на ФРГИ, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България".

   

„Място за здраве, щастливи игри и красиви мечти", НЧ "Св.Св.Кирил и Методий -1914", гр.Баня, общ. Карлово

„Място за здраве, щастливи игри и красиви мечти", НЧ "Св.Св.Кирил и Методий -1914", гр.Баня, общ. Карлово"Място за здраве, щастливи игри и красиви мечти" е инициатива на читалище "Св.Св.Кирил и Методий - 1914" за построяване на детска площадка в града. Появяването й е провокирано от необходимостта в Баня да има пространство, привлекателно за децата и техните родители, модерно и едновременно с това безопасно. Не на последно място очакванията на местните хора са площадката да допринесе за приятната и гостоприемна атмосфера на гр. Баня, така че гостите на града да се чувстват спокойни за забавленията и сигурността на своите деца.

Инициативата се осъществява като част от проекта "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап" на Платформа АГОРА, подкрепен от Фондация "Америка за България", както и със съдействието на кметството на община Баня.

 

Развитие на екотуризъм, базиран на устойчиво ползване на природните и културно - историческите ресурси - алтернативен поминък в община Белица, НЧ „Георги Тодоров-1885", гр.Белица, общ. Белица

Развитие на екотуризъм, базиран на устойчиво ползване на природните и културно - историческите ресурси - алтернативен поминък в община Белица, НЧ „Георги Тодоров-1885", гр.Белица, общ. БелицаВ последните 10 години читалището е движеща сила за развитие на екотуризма в Белица и стабилен партньор за изпълнение на дейности в областта на опазване на дивата природа и обучение на местните хора. В неговата структура са общо-историческата музейна експозиция и туристическият информационен център, като в партньорство с местните, регионални и национални институции, читалището подпомага развитието на местната общност. Освен традиционните форми на работа читалището поощрява и подпомага местното развитие чрез социално предприемачество, улесняване на комуникацията между гражданите и общинските структури, привличане на инвеститори. В Белица се реализира модел за провеждане на "Празник на мечката", представящ ползите, които видът може да носи на местните общности и да доведе до устойчиво развитие на региона. Проведени бяха специализирани обучения за различни групи: - обучение за учители от района, които работят с децата/учениците; - обучение на водачите и аниматорите (важна част от работата по създаването на "мечи" пътеки и дейността на ТИЦ към читалището). Програмата включваше овладяване на практически умения и тестване на маршрути. Местни хора, пастири, пчелари, предприемачи бяха обучени относно начините и средствата за минимизиране на щетите; за превантивните мерки (електронни пастири, развъждане на кучета и др.), с цел улесняване на собствениците при прилагане на изискванията за превенция. Особено ценна бе информацията и знанията получени относно реда за заявяване, установяване и компенсиране на щети нанесени от кафява мечка и други диви животни, както и какви са начините за включване в борбата срещу бракониерството.
Читалището е член на EDEN мрежата "Отлична европейска туристическа дестинация -туризъм в защитените територии на България". Притежава и сертификат по стандарта „Институции и организации работещи в полза на устойчивия туризъм" на Международната организация за опазване на дивата природа и развитие на туризъм в защитени територии PAN Parks.

Инициативите се реализират с подкрепата на Фондация PAN Parks, Фондация "Информация и природозащита" - София с подкрепата на Норвежката НПО и други.

 

"Информационен бюлетин и литературно издание - безплатен достъп до информация", НЧ "Просвета - 1929", село Бошуля, общ. Септември

"Информационен бюлетин и литературно издание - безплатен достъп до информация", НЧ "Просвета - 1929", село Бошуля, общ. СептемвриИнициативата на НЧ "Просвета - 1929" село Бошуля за безплатен достъп до информация се реализира чрез отпечатване и разпространение на ежеседмичен информационен бюлетин "Бошуля Инфо" и ежемесечно литературно информационно издание "Литературен прозорец".
Ежеседмичният информационен бюлетин "Бошуля Инфо" има за цел да информира жителите на село Бошуля за важни социални проблеми и публикува на страниците си новини от селото и област Пазарджик. Информира за проведените събития и празници от културния календар на община Септември.Публикува важна информация за проекти касаещи селскостопанските производители и информира за свободни работни места, в област Пазарджик и чужбина. Изданието "Литературен прозорец" стимулира местните творци, като организира презентации на литературни издания, дело на НЧ "Просвета - 1929". На страниците на безплатното издание намират място местни творци, както и български и световни класици. Отразява местни инициативи и проекти на читалището.
Инициативата се реализира изцяло със средства и ресурси от читалището и общността.

 

 

„Подобряване качеството на живот на възрастните хора и на хората с увреждания в домашна среда", НЧ "Възраждане - 1928", с. Войника, общ. Стралджа

„Подобряване качеството на живот на възрастните хора и на хората с увреждания в домашна среда", НЧ "Възраждане - 1928", с. Войника, общ. СтралджаИнициативата се реализира, за да удовлетвори необхдимостта самотните и възрастни хора, както и хората с увреждания да преодолеят социалната си изолираност, да получат нужните грижи и да се включат активно в обществения живот, посредствотм домашни помощници. Демографският срив и застаряването са характерна черта на населението в района от 6 села - около 2 000 души със смесен етнически състав.
Читалището като неправитествена организация даде гласност на инициативата чрез кметствата, местните средства за информация и разлепи обяви. В резултат на това пенсионери и хората с увреждания се отзоваха и подадоха заявления в читалището. Назначена бе комисия, която разгледа получените документи от кандидатите и извърши класиране. На базата на класирането бяха назначени домашните помощници.
Основната цел на проекта бе да се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания в 6-те села на община Стралджа.
Проектът даде възможност на 21 домашни помощници да се грижат за 36 възрастни и хора с увреждания от селата: Войника, Тамарево, Саранско, Каменец, Поляна, Първенец. В продължение на 12 месеца, домашните помощници полагат грижи за потребителите на услугата: помагат им при прием на лекарства, на храна, грижат се за личната им хигиена и хигиената на дома, помагат им да контактуват с институциите - да подават и получават документи и писма, с лекарите и аптеките.

Проектът е по ОПРЧР на ЕС, съфинансиран от Европейския социален фонд по схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора", дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник".

 

Художествена изложбена зала, НЧ "Рало-1891", гр.Вълчедръм, общ. Вълчедръм

Художествена изложбена зала, НЧ "Рало-1891", гр.Вълчедръм, общ. ВълчедръмХудожествена изложбена зала бе открита от кмета на общината г-н Иван Барзин в деня, когато се отбелязва празника на гр.Вълчедръм - 14 октомври 2011 г. Инициативата е реализирана в широко партньорство на НЧ "Рало 1891" с местния пенсионерски клуб "Извор", мобилизирана е подкрепа с безплатен труд от граждани на Вълчедръм, привлечено е финансиране от спонсори (представители на фирми от града), а също и от община Вълчедръм. Отправени са покани към творци от града и региона, които да дарят свои картини за сформиране на колекция. Всички се отзовават, а на видно място в галерията се поставят списъци с имената на художниците, който са направили даренията, на хората, който са инициатори на идеята и на тези, които спонсорират финансово и с безвъзмезден труд инициативата.
Едно от дарените произведения на изкуството пресъздава т.н. Симеонова воденица, където е пребивавал Апостола на свободата - Васил Левски, преминавайки през Вълчедръм на път от гр. Лом за гр. Враца през 1872 г.
Залата приюти и по време на Коледните празници изложба на Коледни картички, изработени от децата на Вълчедръм. Подготвят се изложби на
българската мартеница и на карикатури по повод 1-ви април през 2012 г.

Инициативата е подкрепена от ръководството на Пенсионерски клуб "Извор" в гр. Вълчедръм, от местни граждани - бизнесмени и майстори, от художници от региона и от община Вълчедръм.

 

„Граждански ЕКООТРЯД", НЧ „Светлина - 1896", Гара Бов, общ. Своге

„Граждански ЕКООТРЯД", НЧ „Светлина - 1896", Гара Бов, общ. СвогеПри провеждане на гражданска дискусия в общността по проект "Активни граждански общности чрез читалищата: втори етап" през април 2011г. в Гара Бов, местната общност посочи необходимостта от цялостно почистване на селището, обновяване на детската площадка и централния площад в Гара Бов като основна проблемна област. Това даде повод за създаването на ЕКООТРЯД, който обединява граждани, представители на местна власт, частен бизнес, читалищни самодейци и др. В рамките на един месец от своето създаване, ЕКООТРЯДЪТ успя да извърши цялостно почистване на селището в рамките на един ден чрез създаване на инициативни групи по квартали в селището. Също така се обнови централната част на Гара Бов с подкрепата на местната власт и доброволен труд (възобновяване на фонтан, подмяна на мраморна настилка, поставяне на обезопасителни парапети) и се реновира детската площадка в центъра на Гара Бов със собствени средства и доброволчески труд. Местната общност изяви готовност за ежегодно провеждане на еко-инициативи.

Създаването на гражданския ЕКООТРЯД в Гара Бов е изцяло доброволческа инициатива, реализирана от читалище „Светлина-1896" с подкрепата на хората от общността, местната власт и частния бизнес.

 

„Нека ви разкажа за ... моя роден край", НЧ „Светлина - 1896", Гара Бов, общ. Своге

„Нека ви разкажа за ... моя роден край", НЧ „Светлина - 1896", Гара Бов, общ. СвогеМестната кауза за популяризиране на културно-историческото наследство провокира създаването на сборник с исторически проучвания, легенди, митове и предания за селищата в община Своге. Обединените усилия на автори, дарители и партньори доведоха до издаване и отпечатване на книгата "Бов-шепот от миналото" с 57 произведения, групирани в три части: - "Шепот от миналото" съдържа проучвания за бовския край и картографски приложения за историческите паметници в района; - "Защото има българи от векове" с най-добрите легенди, предания и разкази за селищата в община Своге, участвали в едноименен литературен конкурс; - "Хора от Бов, които трябва да знаем и помним" с биографични данни и спомени за личности с принос за развитието на Бов.
В Европейска година на доброволчеството и дарителството 32-ма автори, на възраст от 9 до 79-годишна възраст, безплатно предоставиха своите произведения за включване в сборника.
Ефектът от изготвянето и публикуването на сборника се изразява в обогатяване на знанията за родния край на местните хора и десетките изселници, живеещи извън територията на общината. Бе създаден нов продукт с местно значение в областта на книжовното културно-историческо наследство, предизвикващ интереса на стотиците туристи и гости, посещаващи селището. Тази кауза обедини и насърчи местната общност за нови проучвания на местното културно-историческо наследство, формира и възпита родолюбиви ученици и младежи, допринесе за изграждането на стойностна ценностна система. Не на последно място сборникът подпомогна учебния процес на учениците в началния курс на местното училище като беше предоставен за свободен достъп и заемане за дома от читалищната библиотека, а се предлагаше и за продажба.
Местната кауза за популяризиране на културно-историческото наследство се реализира от читалище „Светлина-1896" с участието на ученици и младежи от община Своге, местни краеведи, учители, писатели, журналисти.

Местната кауза е финансирана от частни дарители, подкрепена от Командерия „Св. Иван Рилски" към Ордена на тамплиерите и е осъществена с партньорското участие на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

 

Изграждане на център за информация и социални контакти за хора от третата възраст, НЧ "Светлина-1929" с. Долно Белево, общ. Димитровград

Изграждане на център за информация и социални контакти за хора от третата възраст, НЧ "Светлина-1929" с. Долно Белево, общ. ДимитровградОт 2011 г. възрастните хора в с. Долно Белево имат нова възможност за разнообразен, пълноценен и интересен живот. По инициатива на читалище "Светлина -1929" беше изграден специален център за информация и социални контакти за хора от третата възраст. Освен телевизия, компютърно оборудване, печатни медии, акцент в програмата, която предлага центърът са специално организирани беседи, два пъти месечно, на които се обсъждат актуални за възрастните хора, а и за общността, теми, свързани със: здравеопазване, социално подпомагане, пенсионни въпроси, бит, местни проблеми и др.

Изграждането на центъра е подкрепено от фондация "Лале".

 

„Съхраняване на българската традиция: Обичаите и танците на българина живи и днес", НЧ „Христо Ботев - 1929", с. Дуванлий, общ. Калояново

„Съхраняване на българската традиция: Обичаите и танците на българина живи и днес", НЧ „Христо Ботев - 1929", с. Дуванлий, общ. КалояновоКлуб "Тропанка" се сформира в НЧ ''Христо Ботев'', село Дуванлий, община Калояново, по инициатива на група младежи от селото, които търсят форма не само за забавление, но и за осмисляне на свободното си време. В клубът участниците изучават български народни хора, обичаи и танци от всички фолклорни области. Постепенно към групата се присъединяват малки деца и техните родители. Младежите с много желание и усилия успяха да съберат автентични носии, пазени и предавани от поколение на поколение и грижливо съхранявани от възрастните жители на село Дуванлий.
В селото също съществува и група за автентичен песенен фолклор, която е лауреат на различни награди и участва в националните събори. На празника на селото се роди идеята двете фолклорни формации да представят общ продукт. Така на събора на фолклорната носия в село Жеравна 2011 г. те съвместно представиха обичая "Герман и Пеперуда". Признанието на закъсня, присъдена им бе Грамота за най-интересен автентичен обичай.

За участието в Съборът на народната носия Жеравна 2011 г. финансова подкрепа бе получена от Кметът на община Калояново, а жителите на селото даряват автентични носии.

 

"Центърът на Дълбоки - любимо място за отдих и развлечение", НЧ "Развитие - 1878", с. Дълбоки, общ. Стара Загора

"Центърът на Дълбоки - любимо място за отдих и развлечение", НЧ "Развитие - 1878", с. Дълбоки, общ. Стара ЗагораИнициативата "Центърът на Дълбоки - любимо място за отдих и развлечение" промени облика на с.Дълбоки като го превръна в едно по-добро място за живеене и същевременно допринесе за изграждане на един нов, по-добър образ на селото.
Центърът на селото бе в много лошо състояние и нямаше нито една детска площадка в селото. В Дълбоки живеят 304 деца до 18 години, а през ваканциите бройката нараства. В резултат на инициативата се оборудва детска площадка с комбинирано съоръжение за игра (люлка, пързалка, катерушка), осветителни тела, пейки и кошчета за отпадъци. Поставен бе нов шадраван на площада в центъра, като и нови пейки, осветителни тела и кошчета за отпадъци в централната част. Възстановени бяха всички тревни площи и цветни алеи като бяха засадени различни декоративни храсти, градински цветя и 100 бр. рози. Инициативата подобри координацията между институциите и населението и провокира активността на населението за облагородяване на центъра чрез доброволен труд.

Инициативата е реализиране благодарение на „Загорка" АД в рамките на Дарителската програма „Създаваме по-добро бъдеще".

 

Дневен център за възрастни хора "Доверие", НЧ "Сергей Румянцев-1909", с. Капитан Димитриево, общ. Пещера

Дневен център за възрастни хора "Доверие", НЧ "Сергей Румянцев-1909", с. Капитан Димитриево, общ. ПещераДневният център за възрастни хора в с. Капитан Димитриево е резултат от ползотворното сътрудничество между читалището и кметството. През 2011 г. за нуждите на иницитивата беше безвъзмездно предоставено помещение, което след основен ремонт и обзавеждане се превърна в място за общуване между възрастните хора, но също и за игри на младежите в селото. В създаването на центъра се включиха доброволци, които ремонтираха покрива и комина, отстраниха течовете, боядисаха стените и тавана, почистиха и подредиха. Работата по центъра обедини усилиятана местната общност за създаването на общо благо и за подобряването на соцалната среда на жителите. Днес в центъра се случват освен срещи, също клубове по интереси, лични празници.

Инициатива се реализира с финансовата подкрепа на фондация Лале в рамките на проекта „Дневен център за възрастни хора „Доверие", с. Капитан Димитриево, кметство Капитан Димитриево и настоятелството на читалището.

 

„Многофункционална камерна зала", НЧ „Васил Левски - 1861г.", гр. Карлово, общ. Карлово

„Многофункционална камерна зала", НЧ „Васил Левски - 1861г.", гр. Карлово, общ. КарловоГражданската инициатива - камерна зала е в отговор на реална необходимост на града от такова пространство. За осъществяване на инициативата, НЧ "В.Левски-1861" предостави фоайето на втория етаж в сградата си. Мястото е избрано и поради факта, че западната стена на залата представлява мозаечно пано „Революция и възход" с размери 4/7 метра, изработено от големия български художник Дечко Узунов. Паното е създадено през 1964 г. за откриване на читалищната сграда. Обединени около гражданската инициатива се реализираха дейности свързани с почистване, ремонт и оборудване на пространството с полагане на доброволен труд от общността. Четири фирми безвъзмездно предоставиха материали, а част от тях положиха доброволен труд. Паралелно с това се организира и проведе фондонабирателна кампания, която включваше провеждане на благотворителни спектакли и концерти, организиране на изложба-базар на коледни картички и сувенири с участието на над 100 деца от местни училища и детски градини, поставяне на кутии за събиране на парични средства и други.
Осигурени са условия за организиране и реализация на разнообразни събития в камерна среда от местен, регионален, национален и международен мащаб, свързани с образование и култура.

Инициативата се реализира в рамките на проект на Платформа АГОРА "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", финансиран от Фондация "Америка за България" и с подкрепа от местния бизнес и общността.

 

Провеждане на Северен фестивал на любителските читалищни театри „Звезден прах", 2011 г., НЧ "Борба 1896", гр.Кнежа, общ. Кнежа

Провеждане на Северен фестивал на любителските читалищни театри „Звезден прах", 2011 г., НЧ "Борба 1896", гр.Кнежа, общ. КнежаПрез 2011 г. НЧ "Борба 1896" организира и проведе в гр.Кнежа четвъртото издание на Северен фестивал на любителските и читалищни театри „Звезден прах". В четирите поредни дни 23 - 26 юни 2011 г., фестивалният афиш предложи много стойностни и въздействащи изяви. Програмата включваше традиционни и авангардни театрални постановки на 17 аматьорски групи от цялата страна и стойностни съпътстващи прояви от джаз-концерт, боди-арт, карнавално шествие - уличен спектакъл, изложба пейзажи, невербален спектакъл-пантомима в нетрадиционна среда, моно спектакъл на актьора мим - Дамян Минков, пърформанс на нетрадиционни художествени техники, пищно огнено шоу- изобилие от светлини, звуци, цветове и настроение. Събитието имаше силен отзвук в медиите, градът се утвърди в ново амплоа - като национална платформа за развитие на любителското театрално изкуство и като неформален обучителен център за аматьорските театрални колективи в България. Провокира се интерес към града като културен център - фестивалът бе посетен от екип, работещ по съвместен проект между България и Румъния за „Трансграничен тематичен туризъм - възможност за популяризиране на идентичността на областите Долж, Олт, Мехединц, Видин, Монтана, Враца, Плевен". Впоследствие гр. Кнежа бе включен в списък от туристически атракции в Северна България. Ценно за общността бе включването на десетки съграждани в проявата не само като зрители, но и като доброволци в подготовката и реализацията на фестивала, което е предпоставка за утвърждаване на активно гражданско общество. Не на последно място, читалището след повече от век от създаването си показа, че е модерна и гъвкава институция с висок авторитет.

Проявата се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България", община Кнежа и фирма "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД. Методологическа помощ и подкрепа бе получена от Българска Асоциация на Аматьорските Театри и Фондация "АРТИСТ".

 

"Обособяване на зона за пазар на земеделска продукция в с.Козаревец", НЧ "Земеделец 1899", с.Козаревец, общ. Лясковец

"Обособяване на зона за пазар на земеделска продукция в с.Козаревец", НЧ "Земеделец 1899", с.Козаревец, общ. ЛясковецСлед поредица от срещи с регистрирани земеделски производители и домашни дребни стопанства в с. Козаревец се идентифицира необходимостта от създаване на пазарна зона, където да се излага земеделска продукция. Това да бъде едно общностно място, където всеки жител и гост на селото може да види местната земеделска продукция, да установи пряк контакт с производителя и където местните жители да споделят ежедневието си. Читалището като активна местна организация прецени, че е редно да заработи в полза на общността не само в сферата на културата, но и като започне инициатива, която да бъде в пряк интерес и полза на 1 000 местни жители. Така с подкрепата на цялата общност малкото пространство пред селската фурна се превърна в кокетна, подредена пазарна зона с бенотова настилка, четири пазарни маси, кошове за смет и декоративно вечно зелени храси и дървета. Официално пазарната зона бе открита на 14 октомври 2011 г., на Петровден - храмовият празник на Козаревец.

Инициативата е реализирана в рамките на конкурс за проекти "Панаир на добрите идеи" на сдружение "МИГ Лясковец - Стражица" с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и общинските бюджети на общините Лясковец и Стражица.

 

"Чуй гласа на селото", НЧ "Христо Ботев - 27", с. Коиловци, общ. Плевен

"Чуй гласа на селото", НЧ "Христо Ботев - 27", с. Коиловци, общ. ПлевенВ малките населени места, където гражданското участие не е все още ефективно застъпено, решихме да насърчим хората да споделят проблемите си. Със създаването на гражданска структура тип "Обществен съвет" считаме, че ще активизираме гражданите за участие. Общественият съвет като форма на пряка демокрация може да допринесе за решаването на обществено значими проблеми за местната общност. В процесът на самото създаване на Обществения съвет по време на проведените дискусии се избра работна група, която включваше представители от различни общностни групи. Пряката връзка и своевременното информиране за наболели проблеми, идентифицирани от съответната група значително улесниха работата на Обществения съвет. В обособената отворена приемна се приемаха, обсъждаха и се търсеше възможно решение на всички важни въпроси за общността.

Инициативата се реализира в рамките на проект на Платформа АГОРА "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", финансиран от Фондация "Америка за България".

 

"Тудорица през вековете", НЧ "Наука - 1905", с. Комарево, общ. Долна Митрополия

"Тудорица през вековете", НЧ "Наука - 1905", с. Комарево, общ. Долна МитрополияТодоровден е един от най-големите общоселски празници в с.Комарево. На този ден мерят сили най-бързите коне в местността "Селишки дол", където се провеждат надбягванията. Традицията за празника започва с молебен за здраве на конете и хората, отслужен от свещеник в центъра на селото. Част от читалищната инициатива са кръшните български хора, поднасянето на тодоровска питка на участници и гости, даряване с китка здравец. След този ритуал празникът се премества на просторната поляна извън селото за конните надбягвания. В ограденото трасе със знамена и жалони започват конските кошии, които носят много емоция на присъстващите. След няколко часа истинско веселие за млади и стари, празникът завършва с награждаване на коня-първенец с купа и венец, а всички останали участници получават юзда и други награди.
Инициативата се реализира с подкрепата на кметство с. Комарево и местния бизнес.

 

"Деца помагат на дете за дом без насилие", НЧ "Хаджи Ненчо Д.Палавеев - 1869", гр. Копривщица, общ. Копривщица

"Деца помагат на дете за дом без насилие", НЧ "Хаджи Ненчо Д.Палавеев - 1869", гр. Копривщица, общ. КопривщицаБолезнен повод тласна читалище "Хаджи Ненчо Д. Палавеев - 1869" и местната общност към инициативата "Деца помагат на дете за дом без насилие". Първите учебни дни през септември 2011 г. дете стана жертва на семеен конфликт до степен "с опасност за живота", което моментално провокира гражданите към организирането на благотворителна акция в подкрепа на пострадалото дете. При пълна прозрачност събраните средства бяха предоставени директно за лечението му. За събирането на средства бяха използвани кутии за дарения, лотария, продажби на сувенири, включи се дори мрежата на читалището във фейсбук. Допълнително деца и певчески и танцови състави дариха своето възнаграждение за пострадалото дете. Инициативата в гр. Копривщица беше онзи звънец, който алармира и младежите и техните родители, че децата също имат права.

Инициативата беше подкрепена и се реализира преди всичко с добрата воля на общността.

 

Народен обичай "Седянка", НЧ "Селска пробуда - 1927", с.Крепост, общ. Димитровград

Народен обичай "Седянка", НЧ "Селска пробуда - 1927", с.Крепост, общ. ДимитровградНЧ "Селска пробуда - 1927" ежегодно възстановява обичая „Седянка" като в него се включват до 20-30 души на възраст от 5 до 80 г. През декември 2011г. обичая бе представен в изложбената зала на Исторически музей - Димитровград като част от Коледно-новогодишната програма на общината.
В миналото „седенки" се правели при приключване на активния селскостопански сезон, когато работата намалявала."Заклаждали" (т. е. организирали) се от момите по махали през дългите есенни и зимни вечери. Именно тогава, те правели своя чеиз - предели, шиели, бродирали и се веселели. В шегите и закачките неизменно участвали и ергените, които използвали възможността да бъдат близо до своите "изгори". Подготовката за възстановката - спектакъл включваше аранжиране на "сцената" с традиционния за селото интериор на дом. Подготовка на типични за обичая ястия - ошаф, варена царевица, питки и др. Всеки един от участниците има "роля" - стопанка, стопанин, мома, ерген и др. - и е облечен в автентични крепостки носии. Демонстрират се основните в миналото женски занятия - тъкане, предене, шиене, плетене. Диалозите, песните и игрите са почерпани от автентичния местен фолклор, събиран и записван благодарение на местни ентусиасти-краеведи и се изпълняват на типичния местен диалект. Спектакълът е с продължителност 30-40 минути. Медийните ни партньори от местната кабелна телевизия и електронни издания популяризираха събитието коректно, както преди неговото провеждане, така и след това. Кабелната телевизия засне изцяло обичая и подари копие за фонда на музея и читалището. На няколко пъти материалът бе излъчен от местната телевизия през почивните дни.

Инициативата се реализира по покана на община Димитровград и Исторически музей - Димитровград и бе част от Коледно-новогодишната програма на общината.

 

Куртово Конаре Фест: Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти, НЧ „Любен Каравелов-1897", с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски

Куртово Конаре Фест: Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти, НЧ „Любен Каравелов-1897", с. Куртово Конаре, общ. СтамболийскиПрез 2011 г. в с. Куртово Конаре за трета поредна година се организира празник на чушката, домата, традиционните храни и занаяти. Събитието е посветено на местните поминък и занаяти, които са в основата на идентичността на селото. Тази година в Куртово Конаре Фест се включиха над 2000 човека, сред които местни хора, представящи и предлагащи на туристите своята продукция, много гости, присъединили се към празника, както и деца, които се надпреварваха в състезания по надяждане, надбягване и карвинг-произведения. Фестивалът даде възможност на местните хора да получат поръчки за производство на домашни консерви, а събраните междувременно средства ще подпомогнат за организирането на Куртово Конаре Фест 2012.

Инициативата е финансира от Платформа АГОРА, в рамките на проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", подкрепен от Фондация "Америка за България", от Министерство на културата, местни фирми , както и с ресурси и средства на жителите и кметството.

 

Чудеса от бабините спомени, НЧ „Любен Каравелов 1897", с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски

Чудеса от бабините спомени, НЧ „Любен Каравелов 1897", с. Куртово Конаре, общ. СтамболийскиПровокиран от постепенното отдръпване на хората от собствените им традиции и особено от отдалечаването на младите хора от местното наследство, екипът на читалище "Л. Каравелов-1897" инициира поредица от събития свързани с "чудеса от бабините спомени". В рамките на годината се сформираха серия кръжоци, изложби и други събития за демонстриране на умения от децата, усвоени от техните баби. 20 деца от Куртово Конаре се обучаваха и забавляваха в създаването на разнообразни предмети, като безспорно най-известни от тях станаха куклите от царевична шума. Може да се каже, че те вече са една от емблемите на селото. С тях и с другите си произведения децата участваха в 4 изложения и 5 фестивала в България и в съседна Турция.

"Чудеса от бабините спомени" се осъществява с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански инициативи", в рамките на Програма "Живо наследство 2011" и кметството на Куртово Конаре, както и с доброволния труд и дарителство на местните хора.

 

 

 

"Библиотеката- съвременен център за обучение, информационни услуги и общностни инициативи", НЧ "Л. Каравелов - 1897", с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски

"Библиотеката- съвременен център за обучение, информационни услуги и общностни инициативи", НЧ "Л. Каравелов - 1897", с.Куртово Конаре, общ. СтамболийскиЕдна съвременна библиотека е необходимо да отговаря на потребностите на хората от различни възрасти и от място за раздаване на книги да се превърне в място за обучения, срещи и реализиране на общностни инициативи. През 2011 г. бе открит информационен център към библиотеката на НЧ "Л. Каравелов - 1897", с.Куртово Конаре по Програма "Глобални библиотеки". Бяха проведени компютърни курсове за хора над 50 г., организираха се срещи с творци, направени бяха презентации на добри инициативи. Ефектът от изпълнението на инициативата може да бъде измерен с ползите за общността: ползване на безплатен Интернет, участие в безплатни обучения, ползване на нови услуги в библиотеката и съответно повишаване с 40 % на посещенията в библиотеката.
Библиотеката бе активен участник в Националните кампании „Маратон на четенето 2011" и Национална библиотечна седмица. Със съдействието на Министерство на културата бе отпечатан сборник с най-добрите стихове на деца и младежи в Националния конкурс за поезия в памет на поета Веселин Сариев.

Инициативата се реализира в рамките на програма „Глобални библиотеки 2010" с подкрепата на Министерство на културата, ПРООН, община Стамболийски, кметство Куртово Конаре и със собствени средства.

 

"Междукултурно сътрудничество", НЧ „Любен Каравелов - 1897", с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски

"Междукултурно сътрудничество", НЧ „Любен Каравелов - 1897", с.Куртово Конаре, общ. СтамболийскиМеждукултурното сътрудничество е част от политиката на НЧ "Л. Каравелов - 1897", с. Куртово Конаре и осъществените контакти и участия през 2011 г. го доказват. Развитието на сътрудничество между културите води до задоволяване на културни потребности на местната общност, рекламиране на традиционната българска култура, кухня и занаяти като популяризира региона пред гости в и от чужбина. Също така представлява прекрасна възможност за последващи гостувания чрез фолклорен туризъм. Но най-ценното за местната общност е опознаването на културата на други народи и създаване на нови приятелства. През април 2011 г. се организира концерт в читалището на студентките - специализантки в АМТИИ от Швеция и САЩ. На 2 май - събора на селото се проведе концерт с международно участие. Края на юни и началото на юли 2011 г. бе визитата на китайска делегация по покана на Министерство на културата на България. Целта бе обмяна на опит с българските експерти в областта на защитата на авторските права, но също така и изучаване на българския опит в подкрепа и развитие на четенето. През септември 45 самодейци от женският народен хор към читалището взеха участие в Международния фолклорен фестивал в Саръмсакълъ, Турция. Те се завърнаха с плакет и купа за Втора награда за изпълнението си от общо 22 участващи състава. През ноемвр и декември 2011 г. бе извършено проучване на добри практики в областта на културата и местния поминък в Керкини, Ано Пороя и други селища в област Серес, Гърция.

Всички дейности, свързани с междукултурното сътрудничество бяха реализирани със средства от местните хора, от община Стамболийски, кметство Куртово Конаре и местни фирми.

 

"Оранжево небето", НЧ „Любен Каравелов - 1897", с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски

"Оранжево небето", НЧ „Любен Каравелов - 1897", с.Куртово Конаре, общ. СтамболийскиЗа подпомагане личностното развитие на децата от с. Куртово Конаре и осмисляне на свободното им време бе открит Детски дневен център в НЧ "Любен Каравелов - 1897". Детският отдел на библиотеката в читалището бе ремонтиран и освежен и така децата от селото вече имат място, където да се събират, за да общуват, да използват компютрите, да работят заедно в кръжоци. Бяха създадени нови форми на занимания и обучение, привлекателни за младите жители на К. Конаре. Също така се подобри взаимодействието между местните институции - читалище, училище, ОДЗ.
Голяма част от дейностите бяха извършени с доброволен труд и принос от страна на бизнеса с материали.

Инициативата се реализира с подкрепата на Фондация "Лале" и принос на читалището, общината и кметство Куртово Конаре.

 

"Изграждане на еко градинка и детска прощадка", НЧ "Васил Левски 1965", гр. Кюстендил, общ. Кюстендил

"Изграждане на еко градинка и детска прощадка", НЧ "Васил Левски 1965", гр. Кюстендил, общ. КюстендилС изграждането на еко градинка в центъра на кв. Изток, превърнахме двора на читалището в еко - оазис. С това показахме, че заедно можем да променим едно неугледно пространство в чисто, красиво и гостоприемно място. С включването на много доброволци - младежи от квартала в изграждането на градинката, допълнително стимулирахме тяхната активност и желание за участие в дейностите на читалището. Принос към инициативата имат община Кюстендил, Център за регионално развитие "Рома", гр. Кюстендил и доброволци от общността.

Инициативата се реализира в рамките на проект на Платформа АГОРА "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", финансиран от Фондация "Америка за България".

 

Детски фолклорен конкурс „Дай, бабо, огънче", НЧ „ П.К. Яворов - 1926", с. Мещица, общ. Перник

Детски фолклорен конкурс „Дай, бабо, огънче", НЧ „ П.К. Яворов - 1926", с. Мещица, общ. ПерникПрез 2011 г. за трети път в с. Мещица се състоя празник на детските фолклорни игри. Повече от 380 деца от региона се включиха в състезанията с броилки, наричания, пословици, гатанки, песни и танци. За поредна година читалището и неговите партньори се впуснаха успешно в инициативата за запазване и популяризиране,на останалите като наследство от поколенията игри. Деца от 5 детски градини, 3 училища, 3 центъра за работа с деца и 22 читалища от общините Перник, Радомир, Брезник, Монтана, Бобов дол и София се качиха на сцената. Най-младите участници бяха едва на 4-5 години.

Макар и от разстояние в празника се включиха и възпитаниците на Българското неделно училище „Св. Иван Рилски" от Валенсия, Испания. Те изпратиха записи на свои изпълнения на български народни песни и танци.

Инициативата се финансира със средства от Министерството на културата по Програма за подкрепа на проекти в областта на любителско творчество 2011 и от община Перник.

 

„Изграждане на екопътека", НЧ "Светлина 1925", с. Момчиловци, общ. Смолян

„Изграждане на екопътека", НЧ "Светлина 1925", с. Момчиловци, общ. СмолянНа общностен форум в края на 2010 г. местната общност даде старт на реализирането на инициативата - трасиране и маркиране на екопътека. Сформираната работна група определи маршрута, в който се включиха - два скални феномена, два от многото параклиси в Момчиловци, каменоделска чешма, растителност, животни, история на Момчиловци и уникалната момчиловска песен „Торнал е Тьодю...". Това подсказа и името на пътеката „Торнал е тьодю...". Пътеката започва от центъра на селото и най - горната й точка е Кърджалийския камък. Така, както се пее в песента, стига Тьодю до там, изяжда апраците и кулаците и се завръща обратно, така е маркирана и новата пътека. По маркираният маршрут бяха изработени и поставени табели. Информационната табела, поставена пред Туристическия Информационен Център - Момчиловци ориентира туристите, желаещи сами да обходят маршрута, а който желае има и обучен водач с лекция, която дава информация за историята на Момчиловци, забележителности, растения, животни, параклиси и скални феномени, както и традиционната среднородопска архитектура. Изработени бяха дипляна за забележителностите, дипляна за скалните феномени, разказ за песента „Торнал е Тьодю", беседа за екопътеката. Основни партньори в инициативата са община Смолян, кметство с.Момчиловци, МАРС ЕООД, кооперациите в селото, както и частни лица и фирми.

Инициативата е в рамките на проект на Платформа Агора "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", финансиран от Фондация "Америка за България".

 

„Заедно срещу дрогата и агресията", НЧ „Просвета - 1862", гр. Перущица, общ. Перущица

„Заедно срещу дрогата и агресията", НЧ „Просвета - 1862", гр. Перущица, общ. ПерущицаПо инициатива на младите хора, участници в дейността на читалище „Просвета - 1862" се проведоха неформални срещи и разговори по важни за тях теми и се идентифицираха няколко проблема, от които се изведоха два: употребата на наркотици и агресията сред младите хора. Идеята за инициативата възниква по време на репетиционен процес на пиеса на театралния състав. В театърът участват много млади хора в ученическа и студентска възраст, които предложиха да се направи театър, който да третира проблемите на младите хора - наркомания и агресия. С подкрепата на режисьора се разработи идеята, той предложи две пиеси на тази тематика - „Гняв" от Стивън Кинг и „Марихуаната на мама е най-добра" от италианският класик Дарио Фо. Съставът се спря на втората пиеса, която освен, че третира и двата проблема е и комедия. Постепенно идеята се разшири - провеждане на разговори със специалисти по посочените проблеми в двете училища в гр. Перущица и сформиране на образователен театър, с участието на млади хора в ученическа възраст от 13 до 19 г. по подхода „връстници обучават връстници".
Партньори по проекта са: ОУ „Петър Бонев" и Професионална гимназия по лозарство и винарство „Хр. Ботев" от гр. Перущица, НЧ „Пробуда - 1912", гр. Кричим и НЧ „Любен Каравелов" - с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски.

Инициативата е финансово подкрепена от ЧАР - ЮГ.

 

„Регионален детски фестивал на танцовото изкуство", НЧ „Просвета - 1862", гр. Перущица, общ. Перущица

„Регионален детски фестивал на танцовото изкуство", НЧ „Просвета - 1862", гр. Перущица, общ. ПерущицаНЧ „Просвета - 1862", гр. Перущица партнира на фондация „Земята - източник на доходи", гр. Пловдив в тригодишен проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи" (стартирал през май 2010 г.) с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България". Подкрепят се местни организации, читалища, училища и професионални селскостопански гимназии от населените места, в които се изпълнява проектът, за реализиране на инициативи за подобряване на достъпа до образование и развиване на умения на ромски деца и младежи. С цел да се стимулира междуетническото общуване чрез подобряването на достъпа до образование и развитието на различни умения на ромски деца и младежи (възраст до 18 години), тяхната интеграция се случва чрез изкуството и приобщаването им към танцовото изкуство - модерен балет, народни танци, етно танци.
Организирането и провеждането на „Регионален детски фестивал на танцовото изкуство" на читалище „Просвета - 1862" се превърна в една много положителна културна форма, предоставяща много добри условия за участие на танцовите състави от региона и страната. Фестивалът има вече своето значение както за културната дейност на Перущица така и за региона,
Партньори по проекта са гр. Първомай и гр. Перущица - двете средни профилирани гимназии по селско стопанство и по лозарство и винарство и читалищата в двете общини.

Инициативата се реализирав в рамките на партньорски проект на Фондация „Земята - източник на доходи", гр. Пловдив с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България" и Община Перущица.

 

„Европейски информационен ден на доброволчеството в с. Петрово", НЧ "Слово-1922", с. Петрово, общ. Сандански

„Европейски информационен ден на доброволчеството в с. Петрово", НЧ "Слово-1922", с. Петрово, общ. СанданскиЧрез изграденият в читалището Детски дневен център за духовна и социална интеграция "Приятели", културната институция успя да интегрира нова дейност към традиционната и откликна на актуалните потребности на най-уязвимата социална група - децата и младежите с увреждания, настанени в социална институция ДДУИ, с. Петрово. По повод Европейската година на доброволчеството на 10 юни 2011 г. се проведе Европейски ден на доброволчеството в с. Петрово, с участието на повече от 150 участника сред които децата и младежите от дома, ученици от гр. Сандански и с. Катунци, детски фолклорни групи, представители на местната общност, община Сандански, РЗИ, Дирекция "Образование" и други. Денят се превърна в празник на солидарността, на убеждението, че децата, настанени в тези институции трябва да бъдат оценени и да живеят в общ свят с останалите. В рамките на деня се проведе кръгла маса на тема "Вечните нравствени ценности - мост на толерантност при взаимоотношенията между хората", както и изложба от сувенири от глина, апликации и рисунки, изработени от възпитаниците на ДДУИ, с.Петрово, имаше изпълнения на няколко местни вокални групи, участваха и жените - доброволци от ФГ "Здраве" от гр. Сандански. Всички заедно превърнаха инициативата в ден на размисъл за съдбата на децата от домовете и правото им да живеят в среда, в която се чувстват обичани и подкрепяни.

Инициативата се реализира в рамките на проект на Европейски информационен център "Европа директно" - Югозапад, финансиран от ЕП "Европа директно".

 

„Цветна зима" самостоятелна изложба на Мартин Гюров, НЧ „Шалом Алейхем - 1945" и НЧ "Д. Благоев - 2008", гр. Пловдив, общ. Пловдив

„Цветна зима" самостоятелна изложба на Мартин Гюров, НЧ „Шалом Алейхем - 1945" и НЧ "Д. Благоев - 2008", гр. Пловдив, общ. ПловдивСъвместно НЧ „Димитър Благоев - 2008 г.", НЧ „Шалом Алейхем - 1945 г." и Ателие-Галерия "S-Hombre" организираха изложба на талантливи деца и младежи в гр. Пловдив през март 2011 г. Сред младите художници бе и Мартин Гюров, който тогава сподели, че мечтае да открие самостоятелна изложба със свои картини.
Така в навечерието на Коледните празници се сбъдна най-голямата мечта на младият пловдивски художник от социален дом „Св. Врач" в Пловдив. В библиотеката на НЧ "Шалом Алейхем - 1945" той представи първата си самостоятелна изложба, включваща 15 платна, обединени от темата „Цветна зима". Със средствата от продадените картини ще бъдат закупени материали за следващи творби на художника.

Събитието се организира съвместно от НЧ „Шалом Алейхем - 1945", НЧ "Д. Благоев - 2008" и Ателие - галерия „S-Hombre".

 

„Подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез промоция на екологично чисто земеделие", НЧ „Светлина - 1939" гр. Поморие, общ. Поморие

„Подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез промоция на екологично чисто земеделие", НЧ „Светлина - 1939" гр. Поморие, общ. ПомориеПроекът има за цел да стимулира устойчивото развитие на трансграничния регион (България - Турция) и да подобри качеството на живот чрез ефективно използване и опазване на общите природни ресурси, чрез обмен на добри земеделски практики и ноу-хау и да популяризира прилагането на биологично земеделие. В рамките на проекта бяха проведени два съвместни уъркшопа за представяне на иновативни земеделски практики; организира се селскостопанско изложение; разработи са база-данни на земеделските стопани в двата целеви региона - община Поморие и община Пънархисар и се проведе проучване на нуждите им. Чрез провеждане на съвместна информационна кампания за опазване на природните ресурси и екологосъобразно поведение се повиши обществената ангажираност по екологични теми. Организира се училищна кампания на екологична тематика, с фокус върху биологичното земеделие и промоция на биологични продукти. Организираха се конкурси за рисунка, фотография и стихотворение на тема: „Биологично земеделие - храни се здравословно, живей по-добре". Включиха се деца от 6 до 14 г., живущи и учащи на територията на община Поморие, които подредиха изложба. „Най-добрата рисунка" от конкурса стана „лого" на проекта и на кампанията.

Сдружение „Европа и Ние" в партньорство с НЧ "Светлина1939" изпълнява проекта, финансиран с помощта на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България - Турция.

 

„Щастливи деца - щастливи хора", НЧ „Светлина - 1939" гр. Поморие, общ. Поморие

„Щастливи деца - щастливи хора", НЧ „Светлина - 1939" гр. Поморие, общ. ПомориеЕкипът на читалището с цел да събуди интерес и желание за участие на младите хора в дейността на читалището реши да излезе от рамките на традиционните форми, като ги представи по един нов и модерен начин пред младежите. Представяме две от успешните инициативи през годините, които се наложиха и станаха част от културната програма на Поморие и получават финансиране от бюджета на общината.
„Летен център за изкуство и култура" е инициатива, чрез която се разработи програма с повтаряемост на събитията в обособени ателиета за изкуства в различни дни от седмицата, в рамките на един работен месец (юни). Програмата бе ориентирана към свободното време на учениците, които току що са завършили учебната година. В тези образно казанo „работилнички" на „Летния център за изкуство и култура" на децата бе предоставена възможност да се разкрият като творчески личности - художници, музиканти, актьори, писатели, разказвачи на приказни истории. Също така и да изучават думи на английски език, да пеят песни, решават ребуси, да се забавляват и като публика и като участници.
Детско-юношески куклено-театрален фестивал „Сцена край морето" представи през 2011 г. на сцена 22 спектакъла от 13 града от страната. С тях пътувахме из приказния свят на героите, срещахме се с образци на българската и световната класика, слушахме страховити истории, смяхме се до сълзи и плакахме през смях.
Тези инициативи продължават да се провеждат благодарение на положителният отзук от страна на родителите, от местната общност, както и оценката за полезност и необходимост получена от ръководството на общинската администрация.

Инициативите се реализират с подкрепата на община Поморие и местната общност.

 

„Храни се здравословно, танцувай доброволно", НЧ "ИСКРА - 1872", с. Попинци, общ. Панагюрище

„Храни се здравословно, танцувай доброволно", НЧ "ИСКРА - 1872", с. Попинци, общ. ПанагюрищеПроектът има за цел да подпомогне младите хора в с. Попинци в изграждането на правилни навици за здравословно хранене и активен двигателен режим, предвид проблемите с наднорменото тегло и затлъстяването в световен мащаб. Проведени бяха: образователна програма по хранене - лекции, дискусии, ролеви игри и срещи с различни специалисти - психолог, лекар и технолог по храните. В допълнение на това се провеждат занимания с хореограф за разучаване на народни танци. Изработват се табло с полезни и вредни храни, издават се брошури с принципите на здравословното хранене. Ценното е, че три поколения - деца, майки и баби се включиха в инициативата. Родителите се нуждаят от информация за рационално хранене на дацата в училищна възраст и затова бяха поканени чрез децата за участие в образователната программа по хранене. По-инициативните се включиха и в заниманията по народни танци, като сформираха клуб за любители на народни танци към читалището.

Инициативата се реализира по проект към ЧАР-ЮГ, както и със средства и ресурси от общността.

 

„Национален фестивал на кешкека и народните умения", Радилово 2011, НЧ „Зора - 1903", с. Радилово, общ. Пещера

„Национален фестивал на кешкека и народните умения", Радилово 2011, НЧ „Зора - 1903", с. Радилово, общ. ПещераНа 22 и 23 септември 2011 г. в село Радилово се проведе уникален фестивал на традиции, който успя да привлече интереса на туристи, медии, спонсори и местна власт и се превърна в атракция за културен туризъм в региона. Идеята за инициативата се породи по време на граждански дискусии на местната общност за решаване на местни проблеми. Предаваната легенда от векове за едно митично ястие по рецепта на тракийската богиня Бендида, наречено кешкек - кеша, превърнало се в символ на селото и насочеността към широк кръг от хора и дейности в съчитание на традиционни храни, занаяти, фолклор, старинни игри, земеделски продукти и картини, даде идеята за името на фестивала. В двата фестивални дни участваха самодейни състави, кулинари, занаятчии, художници и земеделски производители от 42 селища от Пазарджишка, Тракийска и Родопска фолклорна област. Туристите и гостите на фестивала с удоволствие се забавляваха по време на четирите уъркшопа: месене на обредни хлябове, тъкане на стан, разучаване на радиловски песни и танци и ретро фото с автентични костюми. Атрактивното участие на „новите радиловци" - английското семейство Ан и Дарън Норт - привлече вниманието на всички присъстващи с представените от тях традиционни храни от Англия и фото изложбата, запечатала техния поглед и впечатление от българските традиции. Атракция за присъстващите бе демонстрацията и дегустацията на митичното ястие кешкек - кеша, както и запознаване с легендата.

Инициативата се реализира в рамките на проект на Платформа АГОРА "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", финансиран от Фондация "Америка за България". Получени са дарения и съдействие от община Пещера, кметство Радилово и местния бизнес.

 

„Фестивал за младежки рок групи "Green Rock Fest Ruse 2011", НЧ "Захари Стоянов - 1937", гр. Русе, общ. Русе

„Фестивал за младежки рок групи "Green Rock Fest Ruse 2011", НЧ "Захари Стоянов - 1937", гр. Русе, общ. РусеЗа трета поредна година НЧ "Захари Стоянов - 1937" организира фестивал за младежки рок групи "Green Rock Fest Ruse 2011", който дава шанс на младите музиканти да се изявят на голяма сцена. Концертът се проведе на открита сцена пред сградата на Община Русе, в рамките на Есенния салон на изкуствата и културата и бе посетен от много почитатели на рока в нашия град. Идеята е да се стимулира любителското творчество на млади рок групи, които са в началото на своята кариера да могат да покажат своята музика, да намерят приятели, да обменят информация и опит. На сцената се изявиха домакините от групите "Gunpowder", „Division One" и "5-6 Boys". Участие взеха и група "PhenomenOn" от Букурещ и група "Kuriri" от гр. Пирот, Република Сърбия. Фестивалът бе закрит от гостуващите "Обратен ефект". Международното участие показва, че фестивалът става все по-популярен не само в България, но и в съседни държави. Мотото на фестивала през 2011 г. бе "Let's Keep our Nature Green" (Да опазим природата си зелена), с което се призовават младите хора да опазят природата ни чиста.

Фестивалът се финансира със средства по проект в рамките на Програмата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе.

 

„Възстановяване на пролетен празник Лазарица", НЧ „Младост - 2003", гр. Самоков, общ. Самоков

„Възстановяване на пролетен празник Лазарица", НЧ „Младост - 2003", гр. Самоков, общ. СамоковИдеята за възстановяване на празника възниква спонтанно след успешен концерт на срещата с Българската асоциация на картофопроизводителите в Боровец. Танцовият състав и детската музикална формация се ползват с авторитет, канени и желани гости са на всеки концерт. Внимателно бяха подбрани песните, свързани с пролетта и самия празник, подготви се нов специален танц и в края на програмата децата хукнаха към реката да хвърлят венчетата. В този момент и медии и публика тръгнаха след тях да наблюдават хвърлянето и наричането на венчетата. По-голямо въздействие и по-емоционален момент едва ли някога сме постигали. Това е едно от доказателствата, че хората обичат местните празници, вълнуват се от детското творчество, защото ги зареждат с позитивна енегрия. Не на последно място затвърждава ролята на читалището в местната общност като обединител на детското творчество и възпроизводител на празници и традиции.

Инициативата е реализирана със средства и ресурси на НЧ „Младост - 2003", гр. Самоков, с подкрепата на спортна зала „Арена Самоков", ТВ канал „Рила" и местни печатни медии.

 

„Мултимедията като средство за информиране и представяне на обществеността на значими събития и факти от културата и историята", НЧ „Младост - 2003", гр. Самоков

„Мултимедията като средство за информиране и представяне на обществеността на значими събития и факти от културата и историята", НЧ „Младост - 2003", гр. СамоковЧиталището инициира издирването и събирането на материали (печатни, снимкови и филми) сред самоковската общественост, близки родственици, съратници и общинската библиотека за значими личности, събития и места, с които да изготви мултимедийно представяне. Комбинацията от звук и картина, последвана от разговор или дискусия с публиката до някаква степен компенсира липсата на кино в гр. Самоков. През 2011 г. са подготвени филми за изявени културни и просветни дейци от града, за 30 годишнината на Шишмановската фолклорна група, както и за представянето на участия на читалищните групи в концерти, представления и събития из страната. Не на последно място мултимедията се използва и като фон на читалищни и местни изяви за оказване на по-голямо въздействие. По този начин се предизвиква очакване от страна на публиката да види нещо ново, интересно, да научи повече за дадено събитие, да се върне назад в историята. Защото хората са жадни да видят в кадър нещо значимо от тяхната история, съдба, празник. Мотивирани са да се включат в следващо представяне, да танцуват и пеят, да разкажат спомен свързан с конкретно събитие или личност, да споделят за отдавна забравен празник.

Инициативата се реализира с подкрепа от Министерството на културата, по линия на допълващата целева субсидия за читалищата за 2011 г. и с принос на НЧ „Младост - 2003", гр. Самоков.

 

"За едно дете повече", НЧ „Просвета - 1870", гр. Свиленград

"За едно дете повече", НЧ „Просвета - 1870", гр. Свиленград"За едно дете повече" е инициатива на читалище "Просвета - 1870", включваща поредица от събития насочени към хората с репродуктивни проблеми, в това число и усилия за популяризиране на темата за репродуктивно здраве. Може да се каже, че "За едно дете повече" е кауза на читалището още от 2007 г., когато се организират първите благотворителни концерти на Духов оркестър "Костадин Манов" в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми от региона.

В тази посока през 2011 г. беше сформирана група за взаимопомощ и социална адаптация и бяха проведени: няколко обучителни модули, впечатляващата пътуваща изложба "Ангели с мисия ... Продължението!" с фотографии на деца, заченати ин витро, благотворителен базар на ръчно изработени предмети, информационна кампания за набиране на средства в помощ на семейства и т.н. В инициативата се включиха граждани на Свиленград, деца и възрастни от социални домове, деца от школата по приложни изкуства към читалището, доброволци от Духовия оркестър "К. Манов". С обединените усилия на всички тях бяха събрани средства за каузата.

Инициативата "За едно дете повече" се финансира от ЧАР - ЮГ и община Свиленград, в рамките на Националната програма за социална и психологическа подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми.

 

„Малки Хитри истории", НЧ „Цар Борис ІІІ - 1928 г.", гр. София

„Малки Хитри истории", НЧ „Цар Борис ІІІ - 1928 г.", гр. СофияИдеята за реализиране на инициативата е свързана с един наболял проблем, а именно - децата ни все по-малко знаят за българските традиции. Непознаването на фолклора и неразбираемият за подрастващото поколение език на традициите води до отхвърлянето му и впоследствие - до загуба на националната ни идентичност и самочувствие. Идеята дойде от сдружение „Танцов състав Балкан" с активното участие на ръководителите на различните групи на ансамбъла към читалището, така и от родителите на децата от тези групи. В резултат на усилена работа се създаде спектакъл-лектория, предназначен да запознава деца в предучилищна и начална училищна възраст (5-12 години) с българския фолклор и традиции и да провокира интереса им него. Разказвачът е любим за децата герой - Хитър Петър, който умело представя картини от живота на нашите деди, демонстрира битови народни инструменти, показва и обяснява най-характерните игри и обичаи за всеки регион.
Изключително важно бе представянето на завършения продукт пред директорите на детските градини и училищата на територията на гр. София с цел промотиране на спектакъла. По този начин отворихме пред тях „нови врати" в търсенето на разбираем език за провокиране на интерес и изучаване на българския фолклор и традиции.

Инициативата се реализира с подкрепа от Министерството на културата, по линия на допълващата целева субсидия за читалищата за 2010 г. и с финансов принос на сдружение „Танцов състав Балкан".

 

"Народните танци - богатство, традиция, култура", "Св. св. Кирил и Методий - 1922", гр. София

"Народните танци - богатство, традиция, култура", "Св. св. Кирил и Методий - 1922", гр. СофияИнициативата на читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1922" събра заедно по-малки деца, ученици, младежи от малцинствата, както и представители на училищата в район Връбница в София. Всички заедно, освен че се забавляваха, научиха различни народни танци, които представиха на международния фолклорен фестивал в град Егер, Унгария - 2011 г. и на Международния фолклорен фестивал в Дуръс, Албания - 2011 г. Инициативата на читалището ангажира младите хора не само чрез танците, но индиректно ги направи съпричастни към местните празници и към възможността връстници, които не са имали повод да общуват помежду си по-рано, да го направят срещайки се и танцувайки заедно.

Инициативата беше подкрепена от Столична община, район "Връбница", от училищата в района, от родители, от Българския есперантски съюз, както и от клуба "Пенсионери, ветерани, спортисти и туристи" към НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1922"

 

"Героите на българския бит в автентична родопска носия", НЧ „Прогрес - 1939", с. Старцево

"Героите на българския бит в автентична родопска носия", НЧ „Прогрес - 1939", с. Старцево „Героите на българския бит в автентична родопска носия" е конкурс за рисунки и изработка на кукли, свързани с бита на старцевци. Идеята за инициативата назрява от 2010 г., но през 2011 г. вече се реализира, дори надминавайки очакванията на екипа на читалището. В резултат на разгласата и на вниманието към децата, учителите и родителите в Старцево конкурсът се радва на интерес от всички жители на селото. Деца и възрастни се включиха в изработването на кукли и най-различни предмети и дрехи от бита на старите българи, в уроците по предене, тъкане и шиене на носиите.

Събраните рисунки и експонати станаха част от направената изложба за празника на селото под наслов "От раклата на баба".

Инициативата се осъществява изцяло със средства на читалището и доброволния принос на местните жители.

 

Фолклорен фестивал-конкурс за деца, изпълнители на български народни песни „Ружа Пенева", НЧ „Искра -1875", с. Стоил Войвода

Фолклорен фестивал-конкурс за деца, изпълнители на български народни песни „Ружа Пенева", НЧ „Искра -1875", с. Стоил ВойводаВ началото на м. юни в село Стоил войвода се събраха необичайно много деца. Всички те участваха във фолклорния фестивал «Ружа Пенева», чиято цел е популяризиране не само на българскяи фолклор, но и на обработки на фолклорна основа за деца. Участниците са деца на възраст от 2 до 18 г., а освен награда за най-добър изпълнител, в конкурса се връчва и такава за най-млад изпълнител. Събитието е не само празник на българския фолклор, но е и ден за срещи и нови приятелства между децата, за изява на техните таланти. Жури на конкурса е певицата Галина Дормушлийска, която излъчва победителите, но прави и анализ на всички участници.

Инициативата се осъществява с усилията на читалищния екип и доброволния труд на гражданите, както и с подкрепата на община Нова Загора.

 

"Децата - нашето бъдеще" - детски кът "Площад на розата", НЧ "Христо Ботев - 1928", с. Столетово

"Децата - нашето бъдеще" - детски кът "Площад на розата", НЧ "Христо Ботев - 1928", с. СтолетовоГражданска инициатива, изпълнена изцяло с доборовлното участие на местните хора - младежи, възрастни, млади родители - и на представители на институции направи детския празник 1 юни още по-шарен. Жителите на с. Столетово обединиха усилия, за да изградят детски кът за своите най-малки граждани. След като проведената анкета сред подрастващите, хората на средна възраст и пенсионерите показа тази воля, следващата стъпка логично отведе към дарение от страна на местните хора на стари чинове, катерушкки, люлки, пързалки. С доброволен труд на всички от селото за кратко време около Площада на розата се появиха също шарена ограда, пясъчник и чешма - едно красиво, полезно и безопасно място, повод за гордост сред местните хора.

Инициативата се изпълнява с доброволен труд на читалището, представители на местните власти, хора от повременната заетост и останалите местни жители.

 

„Пришпорвай, време, коня на древните видения: театрализирани легенди за гр. Хисаря", НЧ „Иван Вазов - 1904", гр. Хисаря

„Пришпорвай, време, коня на древните видения: театрализирани легенди за гр. Хисаря", НЧ „Иван Вазов - 1904", гр. ХисаряИдеята е да се представят в театрализиран вид едни от най - популярните легенди за гр. Хисаря - за лечебните води и изграждането на крепостта. Като сцена и естествен декор се ползва крепостната стена, южната порта "Камилите" и площадното пространство. Целта е да се обогати културния живот на града и това да бъде една атракция за жители и гости през летните месеци. Като част от представлението се представят сцени от легендите за Хисаря със звукови и светлинни ефекти с участието на театрален колектив "Театър без диплома", "Първа римска кохорта", гр.Свищов и доброволци от Хисаря. Непосредствено до крепостната стена е изградена ниска платформа, на която се разиграват основните сцени. Върху портата „Камилите" и крепостната стена на естествен декор се показват останалите сцени.

Постановката се реализира с финансовата подкрепа на община Хисаря и НЧ „Иван Вазов - 1904 г."

 

Театрални празници „Хисаря - 2011", НЧ „Иван Вазов - 1904", гр. Хисаря

Театрални празници „Хисаря - 2011", НЧ „Иван Вазов - 1904", гр. ХисаряТеатралните празници в гр. Хисаря се провеждат ежегодно от 2003 г. и вече са заели своето емблематично място в културния живот на града и са широко известни в страната. В рамките на шест дни се представят 12 - 14 стойностни театрални постановки на колективи от цялата страна, които показват образци на българската и световна драматургия. Представят се театрални постановки от различни краища на България, включително и детски. Празниците създават условия за ползотворни контакти между участващите колективи, читалищата и институциите, които ги представят.
През 2011 г. театралните постановки бяха посетени от над 7 200 зрители от всички възрастови групи.

Театралните празници се реализират с любезното съдействие на община Хисаря, местния бизнес, доброволци, екип на читалището, местни и регионални медии.

 

„Царевец - вчера, днес и утре", Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор 2011", НЧ „Светлина - Царевец 1927", с. Царевец

„Царевец - вчера, днес и утре", Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор 2011", НЧ „Светлина - Царевец 1927", с. ЦаревецПрез пролетта на 2011 г. по инициатива на местните хора, на ръководството на читалището, на местната власт и местния бизнес започна работата по възстановяване и ремонт на изоставено бивше лятно кино и прилежащите към него помещения в центъра на с. Царевец. След реновирането се обособи читалищен комплекс с открита сцена, гримьорни и помещения пригодени за експониране на етнографска сбирка. Сбирката е резултат от желанието на местните жители за съхраняване на местното наследство и традиция за бъдещите поколения. Всички експонати от сбирката са издирвани, дарени и събирани в продължение на три години и разкриват бита и поминъка на хората от региона. По този начин поредицата от инициативи се обедини за постигането на една обща цел - организиране и провеждане на национален фолклорен фестивал в Царевец. Наименованието „Фолклорен извор" дойде съвсем естествено от факта, че селото е известно със своите 19 извора.
Изпълнението на инициативата оказа цялостен ефект върху икономическото развитие в с. Царевец, общината и региона, стимулира частната инициатива и привлече допълнителни средства. Провеждането на фестивала е добра инвестиция в културата - повиши привлекателността, конкурентните предимства и устойчивото развитие на читалището. Подобреният достъп до читалищния комплекс създаде условия за осъществяване на социалните контакти на хората с увреждания, което допринесе за по-пълноценната им социална интеграция.
Първото издание на фестивала "Фолклорен извор бе през август 2011 г. като в рамките на три дни на откритата сцена се изявиха над 3 000 самодейци от цялата страна. Етнографската сбирка бе един акцент в това събитие и бе посетена от всички гости и участници във фестивала.

Инициативите бяха подкрепени финансово и материално от местния бизнес, община Свищов, бизнеса на град Свищов, Исторически музей гр. Свищов; Съвет по туризъм гр. Свищов, Българско Национално Радио, както и от много доброволци и изтъкнати фолклористи. Общата стойност на привлечените средства възлиза на 117 682 лв.

 

„Заедно за по-добър живот", НЧ „Христо Ботев - 1898 - Ценово"

„Заедно за по-добър живот", НЧ „Христо Ботев - 1898 - Ценово"Инициативата, която се състои от няколко компонента възниква в резултат на проведени граждански дискусии по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", където НЧ „Христо Ботев - 1898 - Ценово" е партньор на Платформа АГОРА. По време на дискусиите, хората получиха възможност да изразят мнение, бяха чути и голяма част от идеите им бяха подкрепени. Възможността да видят съвсем скоро реални резултати от собствения си труд и усилия ги мотивира да участват активно. Това доведе до реализацията на следните дейности: - провеждане на акции за почистване на селото, където се включиха голяма част от хората, отделните институции и Община Ценово, с техника и хора; - залесяване на Еко пътека до река Янтра с дарении 140 броя дръвчета; - включване на младите майки от ромската махала за изграждане на детска площадка и в техният район; - проведе се благотворителен концерт за набиране на средства за ромско дете, пострадало при катастрофа (събраните 2 000 лв. са дарени на родителите за лечение); - посрещане в полунощ заедно на Новата 2012 година на площада пред читалището с кръшно хоро, символ на обединението и съпричастността у българина.

Инициативата се реализира в рамките на проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап" на Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България".
 

 

Назад