Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Форум в Тополовград

Вторник, 28 Юли 2009

На 16 юли 2009 г. в читалище „Св.св. Кирил и Методий", гр. Тополовград се проведе общностен форум по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България".
Представянето на извършената предварителна работа по идентифициране на важните за общността проблеми бе направено от г-жа Красимира Ятакчиева. След което участниците бяха приканени да споделят и други.
Освен първоначално формулираните проблеми като: разделно сметосъбиране с външни кошчета из града, ремонта на спортната база, изграждането и опазването на зелените площи, закупуването на сценични костюми за школата по народни танци към читалището, монтирането на декоративно осветление на обществени сгради в града, създаването на клуб на майката и възстановяването на пленер „Сакар" бяха отбелязани и доста нови предложения. Част от тях са свързани с: възраждане на Тракийският събор, клуб „Млад специалист", инициативи с участието на млади хора, хигиената на хижите, вътрешен ремонт на църквата „Св. пр. Илия", изследване на питейната вода и други.

Представителите на местната власт в лицето на г-н Радко Джонджоров, заместник кмет, показаха съпричастност към повдигнатите от участниците въпроси. Г-н Джонджоров поясни, че по голяма част от споделените проблеми се работи, за разрешаването на част от тях обаче са необходими комплексни и нееднократни действия, които отнемат съществено време и ресурс.

Работната група, чийто членове бяха определени в края на форума ще има за задача до следващата публична среща да приоритизира набелязаните проблеми, съгласно приетите по време на форума критерии и да предложи на обществеността да избере измежду различните възможности. Детайлното разглеждане на проблемите ще включва запознаване с нормативната база, определяне на отговорните институции и уточняване на процедурите и дейностите за постигане на резултат.
Датата на провеждане на следващият форум е 30 юли 2009 г. от 17 часа в читалище „Св.св. Кирил и Методий".Назад