Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Стартираме "Отключи богатствата"

Понеделник, 03 Ноември 2014

С настъпването на месец ноември Платформа АГОРА започва голямото "отключване" на богатства сред местната общност на турския град Чорлу, съвместно с проектния си партньор Асоциация на балканските турци. В рамките на 15 месеца двете организации ще поставят актуални въпроси, свързани с дискриминацията по културен признак и човешките права през призмата на Европейския съюз и европейското гражданство. Повече за проекта можете да прочетете ТУК.

За тази цел е предвидена комбинация от експертна изследователска работа, публични обсъждания, обучителни посещения за обмяна на опит, както и кампания по информиране и повишаване на познанието сред гражданите на Чорлу за предстоящото им включване в една културно разнообразна и динамична общност, каквато е ЕС. Ще бъдат обсъждани предизвикателствата, както и добрите практики от присъединяването, възможностите и научените уроци от предприсъединителния процес, но и от пълноправното членство в ЕС, през които е преминала България, като относително нов член на Съюза.

Темата за антидискриминацията по културен признак и спазването на човешки права ще бъдат дискутирани на европейско, национално, регионално и местно ниво със съдействието на експерти по човешки права, европейско право и междукултурен диалог. В публичните събития по проекта специално място ще заемат публичните власти, местните неправителствени организации, както и медиите.

Акцент в програмата на проекта и по-конкретно на дейностите по повишаване на публичността е конкурса за снимки и подреждането им във фотографска изложба като документален израз на темата за нарушените човешки права и диалог между културите.

С поредицата от практическа и изследователска работа проектът ще повдигне завесата над теми като правото на културно изразяване и културно участие, новият статус, произтичащ от това да си европейски гражданин, предизвикателствата пред периферните райони на ЕС, съжителството в мултикултурно общество, пред които е изправено обществото на нашата съседна страна.

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.

       


Назад