Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Нов партньор в семейството на “Отключи богатствата”

Петък, 14 Август 2015

От месец юли 2015 г. заедно с екипа на Платформа АГОРА за успешното изпълнение на проекта "Отключи богатствата" ще допринася и Асоциацията за култура и солидарност на изселниците от Балканите - БАЛ-ГЬОЧ.

БАЛ-ГЬОЧ е новият партньор на АГОРА, който ще бъде и основен домакин на събитията по проекта в Бурса, Турция. Организацията е създадена през 1987 г., като до днес успява на привлече над 30 000 членове и доброволци. Днес организацията е обособена в над 15 комисии, координиращи дейността й в областта на младежта, културата, изкуствата, икономиката, развитието, информацията, търговията, връзките с балканските страни и др.

Акцент в работата на БАЛ-ГЬОЧ са отношенията между България и Турция и по-конкретно проблемите, свързани с имигрантите от България и турското малцинство в страната.

През 2014 г. БАЛ-ГЬОЧ организира и кампания в подкрепа на хората, пострадали при бедствието в кв. Аспарухово във Варна.

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.

     


Назад