Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Обучение в Бурса

Вторник, 23 Февруари 2016

Български експерти ще обучават представители на турски неправителствени организации в периода 25-27 февруари 2016 г. Обучението ще се проведе в гр. Бурса и е посветено на темата за човеките права, дискриминацията и междукултурния диалог в рамките на проект "Отключи богатствата". Проектът е с водещ партньор Платформа АГОРА и е финансиран по Програмата за Диалог с гражданското общество между ЕС и Турция - III, в частта Политически критерии, Лот 2: Антидискриминация. Повече за проекта можете да прочетете тук.

Непосредствено след приключване на обучението на 28 февруари 2016 г. в Бурса ще се проведе среща - разговор на местно ниво с по-широко представителство за обсъждане на темите.

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.
     

 Назад