Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Сътрудничеството между БАЛГЬОЧ и АГОРА отключва богатства

Вторник, 05 Април 2016

Продължават дейностите по проекта "Отключи богатствата", който се осъществява в партньорство от Асоциация за култура и солидарност на изселниците от Балканите (BALGÖÇ) със седалище гр. Бурса, Турция и Сдружение "Платформа АГОРА", гр. София. На този етап от европейския проект сътрудничеството между двете организации продължи в столицата София, като партньорите проведоха срещи с български институции, работещи в сферата на защитата на гражданите от дискриминация.

На среща в София с представителите на Комисията за защита от дискриминация , която е независима държавна институция, партньорите бяха запознати с дейността на Комисията. Председателят г-жа Анна Джумалиева отбеляза, че институцията има регионални представителства в цялата страна, работи за недопускането на дискриминационни прояви и практики и отчита дейността си пред Народното събрание. Комисията за защита от дискриминация в България е една от малкото инстанции от този род в страните от ЕС, а съставът й се назначава на квотен принцип от президента и НС.

Партниращите си организации се срещнаха също и с омбудсмана на Република България Мая Манолова. На срещата г-жа Емилия Лисичкова, председател на сдружение "Платформа АГОРА" представи целите и конкретните ползи от проекта. Председателят на BALGÖÇ доц. д-р. Юксел Йозкан от своя страна се спря на сътрудничеството, осъществяващо се в рамките на инициативата "Отключи богатствата" и отбеляза, че Асоциацията винаги се е стремяла да изпълнява ангажиментите си за борба с дискриминацията и зачитане на човешките права. Мая Манолова представи дейността на омбудсмана и сподели, че към институцията се обръщат много хора, станали обект на дискриминация, а броят на търсещите подкрепа граждани е средно 150 души дневно. Омбудсманът подчерта, че има задължението да защитава хората и добави, че институцията изготвя годишен доклад за дискриминацията. Обръщайки внимание на факта, че около половината от населението на страната живее на границата на бедността и недоимъкът засяга най-вече пенсионерите, г-жа Манолова сподели че провежда благотворителна инициатива в помощ на нуждаещите се. Юксел Йозкан отбеляза, че асоциацията на изселниците се е включила в редица благотворителни инициативи за подкрепа на хората в България и желае в координация с партньора си АГОРА да даде своя принос към подетата от омбудсмана кампанията.

Като част от програмата на посещението участниците имаха възможността да присъстват на различни презентации, както и на посещение на Етнографския музей в София. Работната група на Асоциация за култура и солидарност на изселниците от Балканите (BALGÖÇ) се състоеше от 20 души, сред които и академици като проф. др. Кямуран Речбер, преподавател по право на ЕС в специалност "Международни отношения" в Университета "Улудаг", както и д-р Кадер Йозлем, преподавател в Балканския институт при Тракийския университет. Домакини на работното посещение бяха представителите на сдружение " Платформа АГОРА": Божидара Илиева и Кремена Христова и експертите по проекта: Мила Маева, Есен Фикри, Хари Алексиев.

Председателите на двете сдружения съобщиха, че в рамките на продължаващия вече около година проект, предстоят още 3 събития - работна среща, кръгла маса и заключителна конференция, с която ще се случи закриването на проекта през месец май в гр. Бурса, където ще бъдат поканени официални лица и ще бъде организирана изложба.

Проектът "Отключи богатствата" е финансиран от Програмата за Диалог с гражданското общество между ЕС и Турция - III, в частта Политически критерии и по-конкретно Лот 2: Антидискриминация. Програмата има за цел да среща граждански организации от Турция и ЕС, насърчавайки диалог между тях върху общи теми, обмен на знания и опит и изграждането на устойчиви връзки. 

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.
 
     

 Назад