Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

„Мобилизиране на местни ресурси” ново попълнение в поредицата „Наръчник за читалища”

Петък, 28 Декември 2018

Новото издание „Мобилизиране на местни ресурси" има характер на работно помагало за читалища и други организации, които в практиката си срещат трудности при осигуряване на така необходимия им ресурс в подкрепа на дадена кауза. На базата на проучения български и международен опит сме се опитали да проследим етапите и логическата им обвързаност при провеждането на местни кампании за откриване, привличане и оползотворяване на нови ресурси.

Наръчникът фокусира вниманието на ползвателя върху важността на подготовката и планирането на цялостния процес, взаимодействието с различни местни дарители и спонсори, възможните предизвикателства и трудности и дава практични съвети за разрешаването им. Помагалото предоставя и работни материали, които структурират мисълта и подпомагат изработването на цялостна концепция за ефективно осигуряване на необходимия ви финансов и нефинансов ресурс. Достъпен е в секцията "Библиотека" на сайта на АГОРА в Поредица "Наръчник за читалища". Издаден от Платформа АГОРА в рамките на проект "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна" с подкрепата на фондация "Америка за България".

Достъпен е в секцията "Библиотека" на сайта на АГОРА в Поредица "Наръчник за читалища"Назад