Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Европейският проект "Изграждане на мостове за Европа" – идеи и вдъхновение за обучители и ангажирани европейци

Сряда, 25 Септември 2019

В рамките на партньорството "Изграждане на мостове за Европа" по програма Еразъм +, девет партньора от шест европейски държави (Германия, България, Словения, Румъния, Хърватска и Италия) разработиха онлайн набор от утвърдени и тествани методи и проекти, които допринасят за европейско самосъзнание, критично мислене и преодоляване на предрасъдъците.

Партньорите по проекта работиха усилено през последните две години като анализираха и подбраха проекти представляващи „добри практики". Резултатът вече е достъпен онлайн. Онлайн платформата съдържа 27 проекта и методи , които са обяснени на разбираем език и са лесни за приложение. Генерираното знание е със свободен достъп, за всеки, който има интерес да приложи описаните методи. Целта му е да вдъхнови потребителите да популяризират нови методи в продължаващото образование, особено на по-възрастните обучаеми, жени, хора с начално образование, жители на селски райони, мигранти и други, като акцента е поставен върху европейското самосъзнание.

В рамките на проекта, партньорите затвърдиха работните си отношения, обмениха опит и експертиза по отношение на предоставянето на образователни възможности в съотвените страни. Партньорите по проекта се договориха да продължат европейското сътрудничество в областта на социално ангажираното образование за хората от третата възраст и да развиват междупоколенческото сътрудничество. Координатор на проекта е Институтът за виртуално и реално образование на възрастни към Университета в гр. Улм, Германия с партньори ZAWIW , Университет в гр. Улм, Германия, Русенски университет "Ангел Кънчев" България, „Лигата на писателите" - клон Банат, Тимишоара, Румъния, Федерация на университетите за третата възраст в Италия (мрежата "FEDERUNI"), Обществен свободен университет в Загреб, Хърватска, Словенски Университет за третата възраст , Платформа АГОРА, България и Университета „Dunarea de Jos" , Галац, Румъния.

Лице за контакт:

Емилия Лисичкова, Председател на УС на Платформа АГОРАНазад
Тагове: erasmus +, bbe