Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Управителен съвет

Емилия Лисичкова,
Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА

Саша Трайчева,
Филолог и преводач

Румян Сечков,
Директор на Фондация „С.Е.Г.А.”

Доц. д-р Веселин Янчев,
Исторически факултет СУ „Климент Охридски”

Данаил Цонков,
Консултант по маркетинг

Дамян Минков,
Председател на Фондация „Артист”

Стоян Анадолиев,
Председател Читалище „Обединение”, гр. Кърджали