Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Читалищна асоциация за развитие - Юг

„Читалищна асоциация за развитие юг" обединява читалищата от Южен централен планов район. Идеята, която ни събира е, че ние не сме конкуренция, а партньори, които се познават добре и работят заедно. Учредители са 13 читалища, сега се присъеденяват и други.

Цели:

 1. Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието и културата чрез читалищата в Южен централен планов район - традиционни обществени средища.

 2. Да осигурява благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност, чрез разработване и осъществяване на стратегии, проекти и програми, свързани с читалищата в Южен централен планов район.

 3. Да способства за развитието на читалищното дело, чрез подпомагане на читалищни проекти и инициативи, свързани с:
  • Развитие и утвърждаване на местните културни традиции
  • Подпомагане на социално изолирани обществени групи
  • Образователно - просветни дейности
  • Социално интегриране и личностно развитие
 4.  Да способства за личностна реализиция чрез:
  • продължаващо образование
  • повишаване на квалификацията
  • консултации
  • езиково обучение
  • информационни дейности, свързани с новите технологии
  • обучение по селско стопанство, туризъм и др.
 5. Да работи за развитието на младите хора, като подкрепя техни проекти и инициативи и лобира за техните интереси.

 

Проект „Читалища" инвестира в хора. Сега инвестицията дава резултати. Най-ценното на ЧАР Юг са читалищните хора. За 10 години те натрупаха много знания, опит и самочувствие. Те придобиха нова, модерна представа за своите организации. Сега те са новите лидери, които увличат след себе си други. Останалото е само въпрос на време.