Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Членове

ЕМИЛИЯ ЛИСИЧКОВА
Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА
САША ТРАЙЧЕВА
Филолог и преводач
РУМЯН СЕЧКОВ
Директор на Фондация "С.Е.Г.А."
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ
Исторически факултет на СУ "Климент Охридски"
ДАНАИЛ ЦОНКОВ
Търговски директор на Тангра мега рок радио
МАРИНА ДИМОВА
Ръководител проект "Интегрирано местно развитие"
МАРИАНА МИЛОШЕВА КРУШ
Експерт общностно развитие
ДАМЯН МИНКОВ
Председател на Фондация „Артист”
СТОЯН АНАДОЛИЕВ
Председател на НЧ „Обединение”, гр. Кърджали
АСОЦИАЦИЯ "СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА"

Точки на присъствие
ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД "ЧИТАЛИЩА"

Точки на присъствие
ЧИТАЛИЩНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ - ЮГ

Точки на присъствие
СДРУЖЕНИЕ "ОБЕДИНЕНИ ЧИТАЛИЩА"

Точки на присъствие

НЧ "Просвета"
гр. Кула
НЧ "Васил Левски"
гр. Кюстендил
НЧ "Земеделец"
с. Ново село
НЧ "Цвят"
гр. Видин
НЧ "Земеделец"
с. Ново село
НЧ "Напредък"
гр. Радомир
НЧ "Зора"
гр. Дупница
НЧ "Постоянство"
гр. Лом
НЧ "Н.Й.Вапцаров"
гр. Благоевград
НЧ "Разум"
гр. Монтана
НЧ "Цар Борис III"
гр. София
НЧ "Възраждане"
гр. Бойчиновци
НЧ "Светлина"
г. Бов
НЧ "Развитие-1892"
гр. Бяла Слатина
НЧ "Развитие"
с. Телиш
НЧ "Съзнание-1927"
с. Долни Вадин
ОЧ "Васил Левски"
гр. Велинград
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий"
с. Дорково
НЧ "Съгласие"
гр. Тетевен
НЧ "Св.Св. Кирил и Методий"
с. Търнене
НЧ "Искра"
с. Попинци
НЧ "Зора"
с. Радилово
НЧ "Просвета"
с. Ясен
НЧ "Х.Н.Д. Палавеев"
гр. Копривщица
НЧ "Пробуда-27"
с. Дисевица
НЧ "Възраждане"
с. Тодорово
НЧ "ЛИК"
гр. Плевен
НЧ "Наука-27"
с. Брестовец
НЧ "Развитие"
гр. Плевен
НЧ "Слънце"
с. Ралево
НЧ "Пробуда"
гр. Плевен
НЧ "Родопска просвета"
гр. Девин
НЧ "Ракитин"
гр. Плевен
НЧ "Л. Каравелов"
с. Куртово Конаре
НЧ "Л.Каравелов"
с. Куртово Конаре
НЧ "Пробуждане"
с. Тученица
НЧ "Хр. Ботев"
с. Столетово
НЧ "Върбица"
с. Върбица
НЧ "Просвета 1907"
с. Бръшляница
НЧ "Напредък1871"
гр. Никопол
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий"
гр. Баня
НЧ "Орфееви гори"
гр. Смолян
НЧ "Христо Ботев-1"
с. Коиловци
НЧ "Орфееви гори"
гр. Смолян
НЧ "Изгрев"
с. Граф Игнатиево
НЧ "Климент Браницки"
гр. Славяново
НЧ "Светлина"
с. Момчиловци
НЧ "Съзнание"
с. Брестовица
НЧ "Светлина"
с. Труд
НЧ "Иван Вазов"
гр. Хисар
НЧ "Съзнание'
с. Брестовица
НЧ "Хр. Ботев - 97"
гр. Белене
НЧ "Искра"
с. Ягодово
НЧ "Св. Преп. П. Хилендарски"
гр. Асеновград
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий"
гр. Раковски
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий”
гр. Раковски
НЧ "Пробуда"
гр. Първомай, кв. Дебър
НЧ "Цв. Радойнов"
с. Крън
НЧ "Развитие"
гр. Дряново
НЧ "Обединение"
гр. Кърджали
НЧ "Пробуда"
гр. Плачковци
НЧ "Искра"
гр. Казанлък
НЧ "Обединение"
гр. Кърджали
НЧ "Обединение"
гр. Кърджали
НЧ "Напредък 1869"
гр. Горна Оряховица
НЧ "Н. Й. Вапцаров"
с. Мост
НЧ "Хр. Ботев"
с. Ценово
НЧ "Заря"
с. Тулово
НЧ "Трудолюбие"
гр. Бяла
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий"
гр. Тополовград
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий"
гр. Тополовград
НЧ "Просвета"
гр. Свиленград
НЧ "Зора"
гр. Ямбол
НЧ "Христо Ботев"
с. Щит
НЧ "Добри Войников"
гр. Шумен
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий"
гр. Силистра
НЧ "Ал. Константинов"
гр. Провадия
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий”
гр. Бургас
НЧ "Светлина"
гр. Поморие
НЧ "Просвета-1924"
гр. Малко Търново
НЧ "Просвета"
гр. Варна
НЧ "Йордан Йовков"
гр. Добрич
НЧ "Васил Левски"
гр. Балчик