Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

В уводен семинар се срещнаха участниците от втория етап на проекта “Активни граждански общности чрез читалищата в България”

Вторник, 22 Март 2011

От 17 до 19 март 2011 г. платформа АГОРА събра представители на 37 читалища от цялата страна в уводния семинар "Активни граждански общности чрез читалищата в България". С него стартира вторият етап от едноименния проект, подкрепен от Фондация "Америка за България", който цели решаването на местни проблеми, идентифицирани от общността, чрез читалищата и участието на гражданите.

В продължение на три дни участниците трупаха знания, дискутираха и "играха" ситуации, свързани с работата, която им предстои в организирането на граждански дискусии, реализирането на граждански инициативи и споделянето на опит.

 

Всеки от тези етапи ще бъде реализиран в рамките на подхода АГОРА, който платформата създаде, за привличането на гражданите, за постигане на съгласие между тях, за идентифициране и решаване на местни проблеми, които самите граждани считат за важни.

Темите, по които работиха представителите на читалищата, бяха застъпничество, доброволчество, филантропия, управление на граждански дискусии, презентиране, техники на модериране. Знанията и уменията те ще приложат веднага през месец април, когато започват специализираните, а по-късно и общите обсъждания, в отделните населени места.

Специално място в началото на семинара бе отделено за представянето на добрите практики от предишната фаза на проекта - на колегите от Никопол, Копривщица, Червен бряг, Момчиловци, Тополовград, Куртово Конаре. Те ще бъдат домакини в програмата "Споделен опит", когато ще обменят знания, подходи, практики, възможности и перспективи, заедно с представителите на останалите 31 читалища включени в проекта.

Семинарът бе замислен, организиран и проведен с убеждението, че знанията, уменията и подходът АГОРА ще бъдат в основата на успешната работа с общността.

 

 Назад