Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Доброволци от близо и далеч градят Център КОПРИВА

Сряда, 30 Май 2012

"В Копривщица хората идват да търсят миналото, а срещат бъдещето" - започва разказа си за екологичната инициатива за построяване на еко къща от слама в Копривщица г-жа Пенка Алексиева, председател на Народно читалище "Х.М.Палавеев 1869", гр. Копривщица.

Построяването на къщата е поредното предизвикателство, което сдружение "Коприва" си поставя през 2009 година и за което е подкрепен от Платформа АГОРА и фондация "Америка за България", в рамките на проекта "Активни граждански общности за развитие чрез читалищата: втори етап". Полученото финансиране от АГОРА и допълнително привлечените средства, както и останалия местен ресурс обаче се оказват недостатъчни за завършването на къщата.

"Не се притеснявай, ще довършим с доброволци", успокоява председателят на сдружението - Виктор Марков. Така и става. Още през есента на 2011 г. младежите от сдружението подготвят материал от глина и сами измазват къщата. Малко по-късно участници в международен младежки семинар, гостуващи в Копривщица, заедно с местните си връстници изпират и подготвят вълна, необходима за изолация.

През месец март 2012 г. еко къщата в Копривщица привлича интереса и на младежи от строителен техникум в Германия. Дванадесет от тях пристигат в Копривщица, закупуват материали и работят на обекта в продължение на 4 дни. В началото на месец май Световната банка също дава своя принос към сламената къща на Копривщица - за свой ангажимент, с който трябва да са полезни на града, участниците в специализирания семинар на организацията избират да подпомогнат строежа на бъдещия еко демонстрационен център. Ден по-късно всички тридесет души мачкат кал и облепят вътрешните стени на сламената къща.

"С тези думи искам да ви направя свидетели как една гражданска инициатива може да обедини много хора, когато е излязла отдолу, когато е обоснована и подкрепена." - завършва разказа си г-жа Алексиева.

"С благодарност към всички доброволци",
НЧ "Х.М.Палавеев 1869" и сдружение КОПРИВА, гр. Копривщица

 Назад