Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Проведе се първият общностен форум в с.Куртово Kонаре

Понеделник, 13 Юли 2009

На 09 юли 2009 г. в с. Куртово Kонаре се проведе първият общностeн форум за идентифициране на важни за местната общност въпроси, които ще търсят своето разрешаване в идните месеци. Форумът бе открит в сградата на читалище „Любен Каравелов" от г-жа Емилия Шушарова в присъствието на представители на местната власт, кмета на с. Куртово Конаре - г-н Иван Пиринов и секретаря на община Стамболийски - г-ца Петя Палдъмова.
В началото програмният координатор на Платформа АГОРА г-ца Божидара Илиева запозна присъстващите с проекта „Активни граждански общности чрез читалищата в България", подкрепен от Фондация "Америка за България", в рамките на който се провежда и настоящия форум. След това г -жа Шушарова сподели накратко каква подготвителна работа е била извършена до момента.

В началото на месец юли 2009 г. екипът на читалището бе провел анкета сред 41 представители на местната общност с цел набиране на необходимата информация за стартиране на форума. Участниците във форума постигнаха съгласие относно критериите за обществена значимост, на които трябва да отговаря проблемът.
Представеният анализ на резултатите от проведената анкета открои основните проблеми в общността, които хората разпознават. Сред тях са липсата на канализация, проблеми, свързани със здравеопазването, инфраструктурата на селото, земеделски проблеми, замърсяването на околната среда, липсата на информация за случващото се от страна на общинската администрация, липса на места на колективната памет и др. В хода на обсъждането се появи и още един съществен въпрос - сигурността на хората, който бе допълнително включен в списъка с общностни проблеми. Желанието за промяна на сегашното положение и възможността за водене на откровен диалог бяха водещите нишки по време на форума. Което е заявка за скорошни ефективни действия.

Участието на представители на местните власти бе изключително активно. Голяма част от посочените въпроси намериха своя отговор, други бяха подробно разяснени, а за трети се пое ангажимент от страна на г-н Пиринов за проучване и последващо информиране. Секретарят на община Стамболийски, г-ца Палдъмова, внесе яснота по редица от поставените въпроси, но най-вече по приоритетните, свързани с изграждането на канализация, инфраструктура, информираност за дейността на общинстката администрация и предстоящите за реализиране проекти в общината.
 

Форумът приключи с определяне на приоритетните въпроси: здравеопазване, неефективно земеделие, опазването на околната среда и сигурността на хората, които ще бъдат подробно проучени и ще се потърси мнението на експерти, така че на следващия форум да бъдат представени възможните начини за действие и да се планират последващите стъпки.
Следващият форум ще се проведе на 27 юли 2009 г. от 16 часа в сградата на читалище „Любен Каравелов", с. Куртово Конаре.Назад