Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Одобрени кандидатури в Конкурс „Развитие на дарителството на местно ниво”

Понеделник, 12 Юли 2021

Платформа АГОРА, в партньорство с Фондация „Америка за България" одобри за финансиране 16 проекта за развитие на дарителството на местно ниво. Проектите целят възраждане на дарителската култура и традиции по места, изграждане на позитивна нагласа към дарителството сред младите хора, насърчаване на взаимодействието в дарителски начинания между граждански организации, местните власти и бизнеса като открояват дългосрочните благотворни ефекти на дарителството за местните общности.

Конкурсът „Развитие на дарителството на местно ниво" бе обявен в края на април 2021 г. Постъпилите 72 кандидатури бяха оценени, съобразно предварително обявените критерии за оценка в Конкурса.

След приключилия втори етап на избор, финансираните проекти са:

 • "Модел за устойчиво дарителство" на сдружение "Клуб на нестопанските организации", гр. Търговище

 • "Спортът е дар" на Футболен клуб "Ботев Дебелец", гр. Дебелец

 • "Дарителство за промяна" на НЧ "Любен Каравелов - 1897", с. Куртово Конаре

 • "Да дарим за къдроглавия властелин на езерата!" на Българска фондация Биоразнообразие, гр. София

 • "ДАР - Добротворчески акции за развитие", СНЦ "Алтернативи, доброволчество, развитие", гр. Шумен

 • "От Мездра за Мездра" на Фондация Проект Северозапад, с. Лютиброд

 • "Инициативи за разширяване на дарителството в общините Гърмен и Гоце Делчев" на Фондация "Неотъпкана пътека", гр. София

 • Благотворителна мрежа "Щедро сърце" на Народно читалище "Съзнание-1927", с. Долни Вадин

 • „Дар за Прахали" на Сдружение с нестопанска цел "Обсерватория за идеи 2Д", с. Прахали

 • "Дарителството като инструмент за подкрепа на значими каузи и изграждане на активно гражданско общество" на Фондация Карин дом, гр. Варна

 • "Вчера, днес и утре - ДАРяваме Светлина. Дарителството в Шипка" на Народно читалище "Светлина-1861", гр. Шипка

 • "Стани дарител - бъди промяната" на сдружение "За промяна", с. Микрево

 • "Активно дарителство за активна промяна" на СНЦ "Млади, Активни, Креативни", с. Куртово

 • "Информационна кампания за подкрепа на дарителството в местните общности" на Българска национална телевизия

 • "Дарителството в Сливенския край: Заедно по пътеките към доброто" на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен"

 • "Моето училище - твое бъдеще!" на Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора"

Пожелаваме успешно изпълнение на проектите и благодарим на всички кандидати в Програмата "Развитие на дарителството на местно ниво". И да не забравяме - дарителството се основава на ценностите, които крепят една общност жива - солидарност, съпричастност, споделена визия. Всички идеи имат своя шанс, когато стъпват на ценности, стимулиращи доброто.

Програмата "Развитие на дарителството на местно ниво" е част от проекта на Платформа АГОРА „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности”, подкрепен от Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.

 Назад