Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

АГОРА представя CulinarFest/КулинарФест - мобилното приложение за кулинарни фестивали в България

Сряда, 25 Август 2021

В резултат на изпълнение на проект „Култура ДОС", Сдружение „Платформа АГОРА", съвместно с партньори - организатори на кулинарни фестивали и пазители на кулинарното наследство в България, разработи първото българско мобилно приложение CulinarFest/КулинарФест. Идеята на проекта бе да стимулира интерес, да запази и представи автентични местни кулинарни традиции чрез разработване на културни маршрути с 20 кулинарни фестивала. Приложението представя етнографска информация относно местни обичаи и наименования, свързани с храни и хранене, както и автентичен снимков материал от проведени фестивали. Целта на КулинарФест е да провокира всеки, който се стреми към навлизане в нови територии и опознаването им чрез досег и съпреживяване на културното наследство, ценности и традиции на местното население.

В рамките на проекта беше извършена проучвателна дейност и анализ на културната стойност на съществуващи кулинарни фестивали и кулинарна традиция в България - Проучване за кулинарните фестивали „CulinarFest/КулинарФест”. На база степента на съхранение и прилагане на автентичната местна кулинарна традиция, фестивалите бяха категоризирани като принадлежащи към съхранена, обновена или уникална кулинарна традиция.

Принос и участие в проекта имат народни читалища от 17 общини, които оказаха безценно съдействие при събирането на информация относно кулинарната традиция и предстоящи издания на фестивалите в техните региони, което се оказа предизвикателство в контекстта на настоящата ситуация с провеждане на масови събития. Съвместно с тях бяха изготвени базисни насоки и препоръки за организатори на фестивали по време на криза, които са включени като приложение в достъпното онлайн етнографско проучване за кулинарните фестивали.

Проектът „Култура ДОС" се реализира с финансовата подкрепа на програма "Културно наследство", модул "Културни индустрии и културен туризъм" на Национален фонд „Култура".

 Назад