Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

ДАР – читалищният видео канал за кратки разкази

Понеделник, 31 Януари 2022

ДАР - Дигитални алтернативи за развитие" е видео канал на Платформа АГОРА в Ютюб, пространство, където читалищата имат възможност да представят свои кратки визуални разкази - своите ДАР истории за бъдеще и надежда.

Към момента в канала има 21 видеа - нека те да послужат за вдъхновение на още читалища производители на съдържание. Тези разкази са в резултат от работата на АГОРА през изминалата 2021 г. с 50 читалищни екипа, в рамките на 21 онлайн сесии и 7 тематични уебинара по проект „ДАР - Дигитални алтернативи за развитие". АГОРА успя да реализира тази чудесна идея благодарение на финансовата подкрепа от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

В новият канал „ДАР" предоставихме възможност на читалищните екипи, участници в проекта да създадат свои визуални разкази, с които да представят разнообразието от дейности, занимания и школи, които читалището осъществява. Също така някои от тях заложиха на конкретни автори и творци с техните произведения, други популяризират местната култура, традиции и обичаи. Ако искате да разберете, видите и научите повече посетете ДАР!

Всички обичаме добрите истории, а читалищата особено в малките населени места са единствените творители и разказвачи. Затова очакваме читалища от близо и далеч да изпратят свои кратки визуални истории, разказани увлекателно, показани запомнящо се и подканящи за посещение, участие или към действие!

Минимални изисквания, на които е необходимо да отговарят видеата на читалищата от страната за публикуване на канал ДАР са следните:

  • Кратка и въздействаща история
  • Видео материалът е с продължителност не повече от 5 минути
  • Материалът да е с добро качество (звук и картина) - препоръчително с Full HD резолюция 1920 x 1080
  • Създател на съдържанието е читалището (читалището носи отговорност за съдържанието на видеото, т.е. има права за ползване на материала, музиката, ако такава се използва за музикален фон, изображенията и при снимане на деца, има Декларация за съгласие от родителите и др.)
  • Платформа АГОРА като администратор и автор на канала преценява дали изпратения материал отговаря на споменатите вече изисквания, за да бъде публикуван.
  • Видео материалът се изпраща по електронна поща до АГОРА с линк през платформа за съхранение и споделяне на файлове (напр., dox.bg, wetransfer.com или друга).
  • АГОРА при необходимост може да върне за корекция материал и си запазва правото да не публикува такъв, ако не съответства на моралните ценности, добрите нрави или на целите на канала.

За контакти: Платформа АГОРА - office@agora-bg.org 

Абонирайте се за канала, за да се запознавате и с новите попълнения!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Назад