Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Изграждане на дневен център за интегриране на деца с увреждания", НЧ "Борба 1896", гр. Кнежа

В община Кнежа има 43 деца с увреждания, които няма къде да се социализират и да прекарват свободното си време. През 2009 г. читалището решава да създаде Дневен център, в който децата с увреждания да общуват със свои връстници, които посещават читалището. За набиране на средства за ремонта и оборудването на центъра, в партньорство с местните училища, те организират благотворителна кампания. Децата от училищата, от Клуба по изкуства към читалището и от БЧК - Кнежа изработват мартеници, великденски и коледни украси, които се разпродават. Организирани са благотворителни концерти и за една година са събрани 1 250 лв. Фондация "Лале" подкрепя инициативата с още 1 920 лв. С тези средства и с доброволен труд е създаден Дневният център за интегриране на деца с увреждания, в който работят психолог, логопед и педагог. След приключване на финансирането, община Кнежа поема издръжката на центъра.

Инициативата се реализира с ресурси от общността и подкрепата на фондация "Лале".