Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Най-продуктивно партньорство"

„Многофункционална камерна зала", НЧ „Васил Левски - 1861г.", гр. Карлово, общ. Карлово

„Многофункционална камерна зала", НЧ „Васил Левски - 1861г.", гр. Карлово, общ. КарловоГражданската инициатива - камерна зала е в отговор на реална необходимост на града от такова пространство. За осъществяване на инициативата, НЧ "В.Левски-1861" предостави фоайето на втория етаж в сградата си. Мястото е избрано и поради факта, че западната стена на залата представлява мозаечно пано „Революция и възход" с размери 4/7 метра, изработено от големия български художник Дечко Узунов. Паното е създадено през 1964 г. за откриване на читалищната сграда. Обединени около гражданската инициатива се реализираха дейности свързани с почистване, ремонт и оборудване на пространството с полагане на доброволен труд от общността. Четири фирми безвъзмездно предоставиха материали, а част от тях положиха доброволен труд. Паралелно с това се организира и проведе фондонабирателна кампания, която включваше провеждане на благотворителни спектакли и концерти, организиране на изложба-базар на коледни картички и сувенири с участието на над 100 деца от местни училища и детски градини, поставяне на кутии за събиране на парични средства и други.
Осигурени са условия за организиране и реализация на разнообразни събития в камерна среда от местен, регионален, национален и международен мащаб, свързани с образование и култура.

Инициативата се реализира в рамките на проект на Платформа АГОРА "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", финансиран от Фондация "Америка за България" и с подкрепа от местния бизнес и общността.

 

 

Назад