Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Въвеждаща среща с участниците в проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”

Понеделник, 27 Юни 2016

На 24 и 25 юни 2016 г. в гр. София се проведе въвеждаща среща по проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна" на Платформа АГОРА. Целта бе да се обсъди концепцията, етапите, механизмите, очакваните резултати от проекта, както и да се съгласуват графиците и ангажиментите на участниците от 12 общини в цялата страна. Проектът се финансира от Фондация „Америка за България" и дейностите по него ще продължат до юли 2018 година.

Проектните дейности надграждат досегашните резултати, постигнати при изпълнението на предходните проекти на АГОРА в съответните общини. Обвързани са така, че да предложат цялостен модел на гражданско поведение, насочен към общностно и местно развитие с акцент върху устойчивостта на процеса.

Моделът ще се реализира в 12 български общини, разположени на територията на цялата страна. Осем от тях са общини, в които е реализиран подходът АГОРА в предишни проекти и са постигнати устойчиви резултати при изпълнение на общностни инициативи. Четири общини, които не са били целеви в предишните проекти на АГОРА ще тестват модела пилотно.

Целта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Проектът е насочен към ефективно правене на политики за дългосрочно овластяване на общностите. В периода на изпълнение на проекта АГОРА ще предложи на общините набор от механизми и модели за създаване на устойчиви ресурси за гражданско участие и общностно развитие.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори. Назад